^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Ochrony różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” - Szkolenie w Krzyżanowicach

W związku z reformą Wspólnej Polityki Rolnej w 2023 roku spodziewane są istotne zmiany dotyczące zasad przyznawania dopłat obszarowych dla rolników. Wiele z nich wymaga wcześniejszego planowania i przygotowania gospodarstwa, aby mogło ono uzyskiwać dopłaty na zadowalającym poziomie. Aby przygotować rolników do nadchodzących zmian i wymogów zorganizowano cykl szkoleń z zakresu „Ochrony różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” finansowanych przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Jedno ze szkoleń odbyło się w Krzyżanowicach w dniu 09.11.2022 r. W  szkoleniu wzięło udział 26-u rolników i pracowników RSP z powiatu raciborskiego. Wykłady z zakresu ochrony bioróżnorodności, warunkowości i ekoschematów w zakresie produkcji rolnej zostały przeprowadzone przez panie Lucyna Wrońska, Ewa Widuch i Elżbieta Dziuba

Po wykładach uczestnicy zadawali sporo pytań, z których wynikła ożywiona dyskusja.

Szkolenia współfinansowane są  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

DSC 0251DSC 0250 Lucyna

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com