^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Śląska Konferencja Drobiarska - ZAPROSZENIE "Aktualna Problematyka Drobiarska w Dobie Zagrożenia COVID-19" Mikołów 2020"

kuralohmanściółka

 

"Nowoczesne technologie w chowie i hodowli drobiu nieśnego oraz mięsnego: żywienie, zarządzanie stadem, profilaktyka weterynaryjna i bioasekuracjaw dobie zagrożenia COVID-19,dobrostan, produkcja jaj i mięsa drobiowego wysokiej jakości."

Konferencja Drobiarska
odbędzie się 09.09.2020 r. (środa) o godz.10:00
w ŚODR w Częstochowie Oddział w Mikołowie-Śmiłowicach ul. Gliwicka 85  Hotel Agro

W PROGRAMIE KONFERENCJI :

- Omówienie zmian w przepisach dotyczących Programu Salmonellowego

- Opracowanie stanowiska śląskich hodowców drobiu i złożenie w propozycji – postulatów zmian oraz inicjatywy oddolnej branżowej skierowanej do Ministra Rolnictwa , która zdaniewm hodowców powinna być tak samo korzystna dla rolnika  jak dla producentów czy przetwórców żywności

- Prezentacja programu "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19"

- Nabór wniosków procedura składania dokumentacji w terminie od 9 do 30 września 2020 z PROW o pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem wywołanym przez COVID-19 prowadzących produkcję zwierzęcą

- Sprawy związkowe

- Konsolidacja i aktywizacji środowiska hodowców i producentów w dobie COVID-19

- Aktualna sytuacja i problematyka drobiarska Praktyczne doniesienia,

-   oferty i nowości z zakresu:

-   nowoczesnego żywienia i dodatków paszowych

-   bioasekuracji i profilaktyki weterynaryjnej na fermach

-   materiału hodowlanego i użytkowego brojlera i nioski

-   możliwości finansowania inwestycji

Ponadto w programie

- Konsolidacja środowiska drobiarskiego w woj. śląskim.

- Dyskusja postulaty, petycja do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego

- Określenie szans i zagrożeń oraz wielu aktualnych palących, ważkich i niewiadomych problemów, które mogą wkrótce dotknąć naszych śląskich hodowców i producentów drobiu w dobie COVID-19.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com