^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ekologiczna elektrociepłownia w Rudzie Śląskiej

elektrociepłownia

W Rudzie Śląskiej w ciągu 4-5 lat ma powstać ekologiczna elektrociepłownia oparta o trigenerację (tj. wytwarzająca jednocześnie energię elektryczną, ciepło i chłód), przy wykorzystaniu paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów.

Jak podał Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, inwestycję zrealizuje firma Eneris – firma specjalizująca się w kompleksowej ochronie środowiska: gospodarce surowcowej, wodno-ściekowej oraz energetyce odnawialnej. Dzięki budowie elektrociepłowni z tytułu podatków do rudzkiego budżetu ma wpływać około 1,3 mln zł rocznie. Powstaną też nowe tereny inwestycyjne i miejsca pracy, które przyniosą miastu kolejne dochody. Elektrociepłownia ma powstać na działce o powierzchni 16 ha – na nieużytkach wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) pomiędzy Nowym Bytomiem, Rudą Południową, a Chebziem. Inwestor złożył już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Teren przygotowany jest już pod tego typu inwestycję. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 1PO. Z informacji wynikających z uchwały podjętej we wrześniu 2015 roku przez rudzkich radnych, wynika, że jest to teren przeznaczony do zabudowy produkcyjnej i gospodarki odpadami. Realizacja inwestycji w tym miejscu nie powinna zakłócić komunikacji w mieście ze względu na specjalnie dedykowany na ten cel zjazd z DTŚ.

Dzięki inwestycji w Rudzie Śląskiej ma powstać Ekologiczne Centrum Odzysku (ECO), czyli bezpieczne dla środowiska i wydajne źródło energii. Ma to być zaawansowana technologicznie elektrociepłownia pozwalająca na jednoczesne wytwarzanie energii w trigeneracji na bazie paliwa odnawialnego pochodzącego z odpadów resztkowych i osadów.

Celem spółki będącej inwestorem jest odzyskanie terenu leżącego od dziesiątek lat odłogiem i przeznaczenie go na zupełnie nowe rodzaje wyspecjalizowanego biznesu. Dzięki stworzeniu źródła dostarczającego równocześnie energię cieplną i elektryczną oraz chłód, na terenie tym będą mogły być zlokalizowane zaawansowane technologicznie firmy, takie jak m.in. centra przetwarzania danych, chłodnie spożywcze, zakłady przemysłowe oraz centra logistyczne.

Jednym z warunków, jakie na etapie pierwszych rozmów postawiły władze Rudy Śląskiej, było to, by inwestor, który będzie realizował przedsięwzięcie, był zarejestrowany na terenie miasta. Dzięki temu do gminnego budżetu będą wpływały dodatkowe dochody z podatków, co rocznie może spowodować wzrost wpływów o 1,3 mln zł.

Dodatkowe pieniądze mogą pochodzić od firm, które zdecydują się zlokalizować swoją siedzibę na terenach inwestycyjnych przy elektrociepłowni. Realizację inwestycji poprzedzą konsultacje społeczne. Pierwszym etapem ma być spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Następnie zostanie uruchomiona strona internetowa oraz punkt konsultacyjny, w którym dyżurować będą pracownicy firmy Eneris, mający komplet informacji o inwestycji. Inwestor liczy też na współpracę mieszkańców w ramach lokalnego forum dialogu. Chodzi o to, by wypowiedzieli się, jak ich zdaniem powinna wyglądać okolica wokół elektrociepłowni.

Lokalne władze liczą, że przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane w ramach konsorcjum razem z lokalnym partnerem – firmą Drogopol – da miastu nowe możliwości przyciągania potencjalnych inwestorów oraz przyczyni się do rozwoju innowacyjnych branż.

Dla mieszkańców nowy obszar inwestycyjny oznacza z kolei uporządkowanie niezagospodarowanego do tej pory terenu oraz przeznaczenie fragmentu przestrzeni na ich potrzeby, a także nowe miejsca pracy oraz ekologiczne źródło energii elektrycznej i ciepła. Projekt obiektu zakłada nawiązanie do regionalnej architektury oraz wykorzystanie elementów przyrody, takich, jak ogrody wertykalne („pionowe”) czy dachowe.

Według harmonogramu pierwsze prace mają rozpocząć się w marcu 2017 roku. Do tego czasu powstanie zjazd z DTŚ, a teren zostanie przygotowany pod inwestycję. Później rozpocznie się budowa elektrociepłowni. Pierwsze ciepło, energia i chłód będzie do dyspozycji inwestorów i odbiorców w sezonie 2019/2020.

Autor:
Jakub Cofała
PWGDiA
ŚODR w Częstochowie/Oddz. Mikołów

Źródło:
wnp.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com