^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

SZKOLENIE OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE W MIKOŁOWIE

W dniu 10 października 2023 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie odbyło się szkolenie pt. "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne". Uczestnikami spotkania byli głównie rolnicy z gminy Mikołów.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania wykładów nt. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa; korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli; zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych; zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy; zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; kontrola gospodarowania wodami; zgody wodnoprawne dla rolnictwa oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

W trakcie szkolenia uczestnicy zadawali pytania prelegentom oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, chętnie brali udział w dyskusji.

Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

 

 

woda

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com