^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  

Zaloguj

ORINOKO - odmiana pszenżyta ozimego - demonstracje 2021 część I

ORINOKO - odmiana pszenżyta ozimego - demonstracje 2021 część I

Plonowanie zbóż na polach demonstracyjnych w Lędzinach.

Ważnym i tradycyjnym źródłem przekazywania informacji, wiedzy rolniczej są prowadzone w gospodarstwach rolnych tzw. demonstracje.

W sezonie 2020/2021 Pan Franciszek Mateja z Lędzin wybrał do badania pszenżyto ozime odmiana ORINOKO - zaprezentowane poniżej cechy pszenżyta były powodem decyzji, wprowadzenia odmiany do uprawy.

Pszenżyto ORINIKO wysiano 25.09.2020r. w dawce 170kg/ha nasion kwalifikowanych na polu o powierzchni 1,41 ha, gleba klasa IVb o średniej zasobności składników mineralnych. Wiosną wykonano: nawożenie pogłówne N - nawożenie wg planu nawozowego sporządzonego w oparciu o spodziewane plony, oprysk herbicydami na chwasty oraz opryski na choroby, przed żniwami łan był miejscami wyległy.

Pszenżyto zebrano 12.08.2021r. - pomimo okresowej suszy pszenżyto odmiana ORINOKO dało plon 72dt/ha był to dobry plon wśród wszystkich zbóż ozimych.

Skrócona charakterystyka odmiany według katalogu ze strony hodowcy.

 • Pszenżyto Orinoko, to krótkosłoma, bardzo plenna odmiana hodowli DANKO.
 • Poza Polską uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach Europy.
 • Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej.
 • Pszenżyto Orinoko charakteryzuje się rewelacyjną odpornością na choroby, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, fuzariozę kłosa, oraz septoriozę plew.
 • Nr 1 w odporności na pleśń śniegową!
 • Posiada bardzo dobrą zimotrwałość – 6,0 w skali 90.
 • Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie.
 • Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.
 • Ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu.
 • Nr 1 w grubości ziarna!
 • Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu.
 • Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to 250-300 kiełkujących ziaren/m2, tj. ca.140-170 kg/

ORINOKO 2021

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com