^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie w Siewierzu

W dniu 24 lutego 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz odbyło się gminne spotkanie informacyjno – promocyjne, zoorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie i Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie. Szkolenie dotyczyło płatności bezpośrednich, które realizowane będą według nowych zasad od 2015 roku.
Spotkanie rozpoczęli i przywitali zebranych, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia, Pani Halina Wyszyńska Inspektor ds. rolnictwa oraz Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Będzinie Pan Radosław Sroka.
Następnie Pani Anna Potwardowska p.o. Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie, Pani Aneta Stęplewska Naczelnik WDSPB Biura Powiatowego ARiMR oraz Pani Małgorzata Nowakowska -  przedstawiły najważniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich dotyczące rodzajów płatności, o które rolnik będzie się mógł ubiegać, tj.:
Jednolitą płatność obszarową,
Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska(tzw. płatność za zazielenienie),
Płatność dla młodych rolników,
Płatność dodatkową (redystrybucyjną),
Płatności związane z produkcją,
Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego,
Zaprezentowały również system dla małych gospodarstw, do którego rolnik będzie miał możliwość przystąpienia.
Kolejnym punktem spotkania było omówienie pakietów z działań rolnośrodowiskowo – klimatycznych i rolnictwa ekologicznego, które ciekawie przedstawił Pan Tomasz Motyka – główny specjalista ds. ekologii ŚODR Oddziału w Mikołowie.
Rolnicy zapoznali się także z nowym formularzem wniosku oraz wymogami, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności.

 

DSC 0148

DSC 0146

DSC 0139

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com