^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Płatności obszarowe i kampania przyjmowania wniosków na 2015 rok

 

psary1

W dniu 23.02.2015 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie wraz z Powiatowym Biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie zorganizowali w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Psarach szkolenie dotyczące płatności obszarowych i kampanii przyjmowania wniosków na 2015 rok. Na spotkaniu zostały przedstawione wymienione niżej zagadnienia:

 - Jednolita płatność obszarowa (JPO)

 - Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie)

 - Płatność dla młodych rolników

 - Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)

 - Płatności związane z produkcją

 - Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego

 - System dla małych gospodarstw.

Rolnicy zapoznali się także  z formularzem nowego wniosku oraz wymogami, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie poszczególnych płatności.

psary

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com