^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zwrot akcyzy za olej napędowy dla rolników


paliwo

Przypominamy, że do 31.01.2023 można zbierać faktury za zakup ON wykorzystywanego do produkcji rolnczej.

  • Już od 1 lutego 2023r. do urzędów gmin i miast będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akzyzowego wraz z  załączoną fakturą za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Wypłata/zwrot akcyzy za zakup paliwa udokumentowanego fakturami na konta rolników nastąpi w okresie od 3-28 kwietnia br.

Limity zużycia oleju napędowego:

  • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - roczny limit ustalony dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  • 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - roczny limit ustalony dla chowu lub hodowli bydła.

Uwaga! Rolnicy mogą starać się o zwrot akcyzy w obu terminach - nie tyczy się to jednak producentów bydła, którzy wniosek mogą złożyć raz w roku.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com