^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Istoty żywe obdarzone wrażliwością - Hiszpania zmieniła prawo odnośnie zwierząt towarzyszących

Z dniem 5 stycznia 2022 roku, Hiszpania wychodzi naprzeciw potrzebom zwierząt towarzyszących z określanych dotychczas w prawie jako „rzeczy”, stały się w świetle prawa „istotami żywymi, obdarzonymi wrażliwością”.

Najważniejsze korzyści wynikające ze zmiany w ustawie mówią o: zajęciu  zwierzęcia, niemożności obciążenia przez hipotekę, podziału przy sprawach rozwodowych lub separacji, zapisu w testamentach oraz będą pomocne przy podziale sprawowania opieki nad dziećmi, to jak traktowane będzie zwierzę w domu ma w dużej mierze zadecydować, komu należeć się będzie opieka, może też zostać odebrane prawo opieki nad dzieckiem w przypadku przedstawienia wyraźnych zaniedbań w stosunku do utrzymywanego zwierzęcia. Nowelizacja ustawy mówi także o możliwości ubiegania się przez właściciela lub osoby  mieszkające ze zwierzęciem  o odszkodowanie lub zadość uczynienie za straty moralne  w przypadku zranienia zwierzęcia domowego w wyniku którego zwierzę poniosło śmierć lub doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu lub upośledziło to  jego zdrowie fizyczne lub psychiczne.zwierzęta domowe psy koty e1450443595450

Już w dniu 15.10.1978  Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona przez UNESCO w dniu w Paryżu wyraziła:

Art.1.
Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia.

Art.2.
a/ Każde zwierzę ma prawo do poszanowania
b/ Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt.
c/ Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.

Art.3.
a/ Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa.
b/ Jeśli okaże się , że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić je szybko, nie narażając na ból i trwogę.

Art.4.
Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu: ziemskim, powietrznym lub wodnym, oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych jest pogwałceniem tego prawa.

W Polsce status prawny zwierząt wygląda następująco  zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zwierzę jako istota czująca nie jest rzeczą, jednak zgodnie z Kodeksem cywilnym do zwierzęcia stosowane są takie same przepisy jak do rzeczy.

Widzimy więc, że jeszcze daleko nam do krajów Europy zachodniej a to nie koniec dobrych zmian dla zwierząt w Hiszpani, jeszcze w tym miesiącu jedna z partii poda do nowelizacji ustawę dotyczącą zabijania zwierząt bez podania konkretnego powodu, powstać ma  rejestr osób, które dopuściły się wykroczeń na tle przemocy w stosunku do zwierząt, takie to osoby będą miały absolutny zakaz ich posiadania. Będzie wytyczna mówiąca o obowiązku poddania kastracji / sterylizacji zwierząt w przypadku różnej płci znajdujących się pod jednym dachem zwierząt.

Miejmy nadzieje, że zmiany dokonane w  Hiszpanii zachęcą inne europejskie kraje przynajmniej do rozpoczęcia dyskusji na temat tego, czy da się prawnie polepszyć życie zwierząt.

 Żródło:

 mgr inż. Natalia Plucińska

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com