^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Będzińskie Seminarium Pszczelarskie Październikowe Zalecenia : przygotowanie do zimowli, optymalizacji prac w gospodarce pasiecznej, profilaktyka i bioasekuracji rodzin pszczelich

pszczola arr 3

Październikowe Seminarium Pszczelarskie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie

Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej

Zaprasza zainteresowanych pszczelarzy na seminarium nt.

„ Październikowe zalecenia : przygotowanie do zimowli, optymalizacji prac w gospodarce pasiecznej, profilaktyka i bioasekuracji rodzin pszczelich ”

Seminarium pszczelarskie odbędzie się o godz.1600

w dniu 6-go PAŹDZIERNIKA 2021 r.

ul. Sienkiewicza 6 A

w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej

Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Szkolenie seminaryjne - zawodowe odbędzie się w reżymie sanitarnym – obowiązkowe maseczki, dystans 1,5-2,0 m.
także inne obostrzenia (w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych: wymagań, zaleceń i warunków prowadzenia działalności) dla szkoleń spełniających przesłanki spotkań zawodowych – przy poszanowaniu aktualnych zasad organizowania spotkań
seminaryjnych-zawodowych
.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com