^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Praktyczne warsztaty optymalizacji prac w gospodarce pasiecznej, innowacyjne metody profilaktyki i bioasekuracji stosowane w walce z warrozą metodami integrowanymi oraz przygotowanie rodzin do zimowli

pszczoly 2

Seminaryjne Warsztaty Pszczelarskie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

w Będzinie

Stowarzyszenie Pszczelarzy

w Dąbrowie Górniczej

zaprasza zainteresowanych pszczelarzy innowacjami branżowymi

na seminarium

” Praktyczne warsztaty optymalizacji prac
w gospodarce pasiecznej, innowacyjne metody profilaktyki i bioasekuracji stosowane w walce
z warrozą metodami integrowanymi
oraz przygotowanie rodzin do zimowli”

Seminarium pszczelarskie odbędzie się o godz.1700

w dniu 16-go SIERPNIA 2021 r

 ul. Sienkiewicza 6 A

w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej

Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Szkolenie seminaryjne - zawodowe odbędzie się w reżymie sanitarnym – obowiązkowe maseczki, dystans 1,5-2,0 m. także inne obostrzenia (w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych: wymagań, zaleceń i warunków prowadzenia działalności) dla szkoleń spełniających przesłanki spotkań zawodowych – przy poszanowaniu aktualnych zasad organizowania spotkań seminaryjnych-zawodowych.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com