^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Seminarium pszczelarskie procedury wypełniania i formuły składania wniosków do ARiMR dotyczące wsparcia finansowego dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin w roku 2021 w terminie do 30 czerwca br.

Plakat PZDR Będzin

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie

oraz

Stowarzyszenie Pszczelarzy

w Dąbrowie Górniczej

zapraszają, zainteresowanych pszczelarzy

innowacjami branżowymi na seminarium nt.

” Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej,

profilaktyka i bioasekuracji rodzin pszczelich.

Informacje, procedury wypełniania i formuły składania wniosków do ARiMR dotyczące wsparcia finansowego dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin w roku 2021 w terminie do 30 czerwca br.

Aktualne zalecenia pszczelarskie na miesiąc czerwiec ”

 

Seminarium pszczelarskie odbędzie się o godz.1600

w dniu 19-go MAJA 2021 r. ul. Sienkiewicza 6 A

w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej

Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie zawodowe odbędzie się w reżimie sanitarnym – obowiązkowe maseczki, dystans 1,5-2,0 m. także inne obostrzenia (w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych: wymagań, zaleceń i warunków prowadzenia działalności) dla szkoleń spełniających przesłanki spotkań zawodowych – przy poszanowaniu aktualnych zasad organizowania spotkań zawodowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com