^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej, profilaktyka i bioasekuracji rodzin pszczelich, aktualny komunikat GIW w sprawie preparatu Apivar 500 mg (Amitrazum), - aktualne zalecenia pszczelarskie na miesiąc maj

UL pszczoły

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie

oraz

Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej

zapraszają, zainteresowanych pszczelarzy
innowacjami branżowymi na seminarium nt.

” Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej,
profilaktyka i bioasekuracji rodzin pszczelich,
aktualny komunikat GIW w sprawie preparatu
Apivar 500 mg (Amitrazum),
- aktualne zalecenia pszczelarskie na miesiąc maj ”

Spotkanie zawodowe odbędzie się w reżimie sanitarnym – obowiązkowe maseczki, dystans 1,5-2,0 m. także inne obostrzenia
(w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych: wymagań, zaleceń i warunków prowadzenia działalności)
dla szkoleń spełniających przesłanki spotkań zawodowych – przy poszanowaniu aktualnych zasad organizowania spotkań zawodowych.

Seminarium pszczelarskie odbędzie się o godz.16:00
w dniu 15-go MAJA 2021 r. ul. Sienkiewicza 6 A
w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com