^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PSZCZELARSKI Apel do Grzegorza Pudy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pszczelarze chcą dopłat do każdej rodziny pszczelej

pszczoly 2

Przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego spotkali się z Grzegorzem Pudą Ministrem Rolnictwa i Rozwoju. Domagają się od Grzegorza Pudy objęcia bezpośrednim dofinansowaniem każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Czy resort rolnictwa spełni postulat pszczelarzy? Pszczelarze apelują o dofinansowanie do każdej pszczelej rodziny

Przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego zwrócili się z apelem do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa o dofinansowanie do każdej przezimowanej rodziny pszczelej w roku 2021.

W dniach 13 i 27 stycznia 2021 r. doszło do dwóch spotkań z ministrem rolnictwa, w których wzięli udział Piotr Konarski z resortu rolnictwa, poseł Grzegorz Lorek, jak również Tadeusz Dylon, prezydent PZP oraz Stanisław Ból, sekretarz PZP. W pierwszym spotkaniu  uczestniczył także poseł Grzegorz Wojciechowski.

Przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego informują, że chociaż droga do wsparcia nie jest łatwa, to prace nadal trwają. Szukanie najlepszego rozwiązania jest procesem, ale cały czas mają nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w tym zakresie.

Pszczelarstwo jest bardzo ważne dla rolnictwa z uwagi na funkcję, jaką spełniają pszczoły w przyrodzie i w życiu człowieka. Nie tylko zapylają kwiaty upraw entomofilnych (owadopylnych), zapewniając ich odpowiednie plony, ale też wpływają na bioróżnorodność środowiska naturalnego.

W Polsce ze względu na inną rzeczywistość przyrodniczą niż w krajach Europy Południowej, hodowla pszczół i utrzymanie ich w dobrej kondycji zdrowotnej staje się coraz trudniejsze. Główną barierą są często zmieniające się warunki atmosferyczne, które osłabiają rodziny pszczele.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com