^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kontrole w gospodarstwach – Minister Rolnictwa wyjaśnia

ziarna zboz

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie zawieszenia przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych do końca bieżącego roku minister rolnictwa wyjaśnił, iż nie jest to możliwe.

Szef resortu, powołując się na rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej w związku ze środkami wprowadzonymi w celu walki z pandemią COVID-19, zwrócił uwagę, iż państwa członkowskie mają możliwość zmniejszenia poziomu kontroli na miejscu wymogów zasady wzajemnej zgodności z 1% do 0,5% w odniesieniu do wniosków składanych w 2020 r.

Zmniejszenie to nie dotyczy jednak poziomów kontroli wynikających z innych przepisów sektorowych np. w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zmniejszenie poziomu kontroli zasady wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt byłoby możliwe jedynie w przypadku zmniejszenia poziomu kontroli urzędowych w tym zakresie.

Z kolei zgodnie ze stanowiskiem KE z dnia 19 maja br. minimalne poziomy kontroli dla owiec i kóz oraz w odniesieniu do bydła nie będą podlegały zmianie do końca 2020 roku.

Zawieszenie przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych do końca roku stanowiłoby zatem naruszenie prawa.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com