^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Fundusz Gwarancji Rolnych zabezpieczy spłatę kredytu

200 slider 13

Gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) mają możliwość korzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych. Udziela on gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami. Fundusz utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch operacji z PROW 2014-2020 " Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych". Może być nią objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest: rolnikiem albo przetwórcą produktów rolnych, albo przetwórcą produktów nierolnych. Maksymalna kwota gwarancji w przypadku rolników wynosi 5 mln zł, natomiast przetwórców - 10 mln zł. Gwarancja obejmuje do 80% kwoty kredytu, nie jest obciążana żadną prowizją. Jest udzielana w przypadku:

- kredytu obrotowego odnawialnego na 39 miesięcy,

- kredytu obrotowego nieodnawialnego na 51 miesięcy,

- kredytu inwestycyjnego na 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis).

Dopłata do oprocentowania kredytu obrotowego dotyczy wyłącznie kredytów objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r. Obejmuje okres do 12 miesięcy, licząc od daty uruchomienia kredytu z gwarancją, i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku. Jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.

Gwarancja jest dostępna w bankach, które zawarły umowę z BGK. Są to: Alior Bank, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank, SGB-Bank oraz Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com