^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zalecenia oborowe – okiem zootechnika

DSC05933

Sucha dezynfekcja. Jednym z najważniejszych przyczyn powstawania stanów zapalnych wymienia oraz schorzeń racic, jest środowisko. Czystość ściółki lub innego podłoża, po jakim chodzą i na jakim odpoczywają nasze krowy ma ogromne znaczenie. Największe ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń występuje w oborach wolnostanowiskowych.

DSC05934

Jeżeli bowiem poszczególne legowiska zajmowane są kolejno przez różne krowy, to w przypadku każdej z nich może dochodzić do kontaktu końcówek strzyków wymienia z podłożem, a tym samym wnikania do kanałów strzykowych chorobotwórczych drobnoustrojów. Patogeny mogą się znaleźć w ściółce na przykład w wyniku wypływu mleka z chorych na zapalenie wymienia strzyków.

DSC05923

Drobnoustroje mogą być także przenoszone między racicami krów. Ściółka jest świetnym rezerwuarem do rozwoju patogenów chorobotwórczych bakterii wirusów i grzybów. Dlatego zalecamy stosowanie preparatów do suchej dezynfekcji ściółki. Preparaty do suchej dezynfekcji ściółki i wszelkich podłoży w oborach działają bakterio-, wiruso- oraz grzybobójczo, zdecydowanie polepszają dobrostan krów i zmniejszając zachorowalność.

DSC05930

Dzięki swoim właściwościom dezynfekującym redukują wydzielanie szkodliwych gazów (amoniak, siarkowodór, metan), przez co poprawiają mikroklimat w oborze oraz podnoszą wartość nawozową gnojowicy i obornika.

DSC05924

Zaaplikowane do ściółki preparaty aprobują wilgoć, dzięki czemu osuszają legowiska i ograniczają występowanie zapaleń wymienia, chorób skórnych, kończyn i racic oraz biegunek u bydła. Większość preparatów do suchej dezynfekcji zawiera w swoim składzie związki wysokozasadowe, które powodują podwyższenie wartości nawet do pH12, a to oznacza, że przy takiej wartości większość chorobotwórczych bakterii nie przetrwa.

DSC05931

Sucha dezynfekcja poprawia zdrowotność wymienia a pośrednio jakość mleka, zmniejszając ilość komórek somatycznych. Poprawia także twardość rogu i zmniejsza występowanie stanów zapalnych stawów oraz chorób racic m.in. zanokcicę, a także obniża zachorowalność cieląt na choroby płucno-jelitowe oraz biegunki. Ponadto zmniejsza do minimum obecność larw much i innych uciążliwych owadów.

DSC05921

Nadmiar białka w dawce pokarmowej znacząco wpływa na pogorszenie rozrodu krów. Wysoki poziom białka i niski poziom energii w dawce żywieniowej dla bakterii żwacza powoduje zwiększenie zawartości azotu mocznika (N-mocznika) w osoczu krwi. Zależność między wysokim stężeniem N-mocznika w mleku, a pogorszeniem płodności krów została już potwierdzona.

DSC05936

Pogorszenie wskaźników rozrodu odnosi się szczególnie do krów wysokowydajnych rasy hf ,starszych, będących w 2 i dalszych laktacjach. W stadzie występuje pogorszenie zapłodnień, zwiększenie średniej liczby zabiegów inseminacyjnych niezbędnych do skutecznego pokrycia oraz wydłużenie okresu międzyciążowego. Przyczyny tych zależności to : toksyczne działanie amoniaku i mocznika znajdującego się w narządach i płynach układu rozrodczego krowy.

DSC05935

Nieprawidłowe zbilansowanie białkowo-energetyczne dawki, źle wpływa na metabolizm krowy, bilans energii, oraz oddziaływanie amoniaku i mocznika na pH macicy. Warto także wiedzieć, że nadmierna ilość pobranego białka w stosunku do pobrania energii, powoduje powstawanie w żwaczu takiej ilości amoniaku, która przewyższa możliwość wbudowania go w białko mikroorganizmów zasiedlających mikroflorę. Pamiętajmy, iż bardzo dobrym wskaźnikiem przemian białkowych u krowy jest poziom mocznika w mleku.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com