^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ptasia grypa dotarła do Polski

UWAGA ! - Ptasia grypa w Polsce stan na 25 listopada 2020

UWAGA PTASIA GRYPA

Ptasia grupa dotarła do Polski. Pierwsze ognisko zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w wykryto na fermie kur niosek w miejscowości Wroniawy w gminie Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim w województwie wielkopolskim. W pierwszym półroczu 2020 r. wyznaczono 32 ogniska HPAI u drobiu.

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Jak podkreśla GIW stwierdzenie w dniu 24 listopada br. ogniska HPAI na terytorium Polski związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. Na obszarze UE od października 2020 r. HPAI potwierdzono w Niderlandach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Chorwacji, Słowenii, we Francji i Włoszech.

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

 Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

– pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,

– zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,

– karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,

– stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,

– stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com