^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ptasia grypa dotarła do Polski

UWAGA ! - Ptasia grypa w Polsce stan na 25 listopada 2020

UWAGA PTASIA GRYPA

Ptasia grupa dotarła do Polski. Pierwsze ognisko zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w wykryto na fermie kur niosek w miejscowości Wroniawy w gminie Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim w województwie wielkopolskim. W pierwszym półroczu 2020 r. wyznaczono 32 ogniska HPAI u drobiu.

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Jak podkreśla GIW stwierdzenie w dniu 24 listopada br. ogniska HPAI na terytorium Polski związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. Na obszarze UE od października 2020 r. HPAI potwierdzono w Niderlandach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Chorwacji, Słowenii, we Francji i Włoszech.

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

 Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

– pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,

– zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,

– karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,

– stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,

– stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com