^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

OD PAŹDZIERNIKA FLAGA NA MIĘSIE

Flaga PL

30 września br. wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia produktu.

Flaga UE

Obowiązek prezentowania grafiki jest uzupełnieniem informacji, która już w aktualnym stanie prawnym musi być udostępniana konsumentom w obiektach handlowych na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa. Wymóg podawania informacji dotyczących państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu wprowadzono rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 grudnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 2461). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 22 czerwca br. zmienia rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 1149). Celem nowelizacji było wprowadzenie na etapie sprzedaży detalicznej wymogu umieszczania oprócz informacji słownej o państwie pochodzenia mięsa świeżego, schłodzonego i zamrożonego, również informacji w postaci grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com