^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja ”Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej aktualne zagadnienia profilaktyki i bioasekuracji oraz monitorowanie rodzin pszczelich ”

UL pszczoły

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie

oraz Dział Technologii Produkcji Rolniczej

i Doświadczalnictwa w Mikołowie

zapraszają, zainteresowanych pszczelarzy innowacjami

branżowymi na konferencję
” Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej aktualne zagadnienia profilaktyki i bioasekuracji oraz monitorowanie rodzin pszczelich ”

 Wykłady prowadzić będzie dr inż. Igor Pawłyk:

"Aktualne doniesienia i zalecenia w gospodarce pasiecznej"

"Jak wychować dorodną matkę pszczelą"

"Zastosowanie izolatorów Chmary w zwalczaniu warozy"

Konferencja pszczelarska odbędzie się o godz.1600

w dniu 5 lutego 2020 r. / czwartek / ul. Kościuszki 25

w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Im. H. Kołłątaja

w Dąbrowie Górniczej.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com