^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z XXVIII Biesiady i XI Pszczelarskiej Konferencji Naukowej „Chroniąc pszczoły, chronimy własne zdrowie”.

bs12

W dniach 6 i 7 lipca br. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie wraz z grupą Seminaryjną Pszczelarzy zorganizował wyjazd studyjny. Uczestnicy w ilości 32 osób mięli zaszczyt wziąć udział w XXVIII Biesiadzie u Bartnika Sądeckiego i XI Pszczelarskiej Konferencji Naukowej nt .„Chroniąc pszczoły, chronimy własne zdrowie”.

 

bs15
XXVIII Biesiada Pszczelarska, przeszła już historii. W miejscowości Stróże w gminie Grybów corocznie odbyła wspaniała impreza pod nazwą „Biesiada u Bartnika”. Wydarzenie trwało cały weekend, 6 i 7 lipca. Święto pszczelarzy oraz smakoszy miodu. Był kiermasz pszczelarski oraz rękodzieła oraz wykłady „Chroniąc pszczoły, chronimy własne zdrowie”.

bs24

Impreza jest organizowana przez Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik w Stróżach są już tradycją. To prawdziwe święto dla fanów pszczelarstwa.” Uroczystego otwarcia dokonał Janusz Kasztelewicz, witając gości oraz wręczając odznaczenia. Wśród gości pojawili się m.in. senator Stanisław Kogut, wicewojewoda Zbigniew Starzec, Jacek Pareszewski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, Wiesław Jopek - prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Sekretarz Kapituły Teraz Polska, grono wykładowców i naukowców, oraz goście z Czech, Mołdawii, Bułgarii, Francji, Kuwejtu, Ukrainy, Węgier.

bs22

Uroczyste otwarcie Biesiady nie odbyłoby się bez obecności Pocztów Sztandarowych, a po ich wejściu zasłużeni dla rolnictwa otrzymali swoje odznaczenia państwowe oraz resortowe. Po wystąpieniach oficjalnych przyznano nagrody dla laureatów IX konkursu fotograficznego pt. „Pszczoła i jej otoczenie”. Zaproszeni goście zwiedzili wystawę ekslibrisów pt. „Motyw pszczoły w sztuce i przedmiotach użytkowych” z kolekcji Henryki i Józefa Gnerowiczów, oraz wystawę poplenerową karykaturzystów oraz laureatów konkursu fotograficznego. Do godziny 14.00 na scenie można było wysłuchać namiastki konferencji z poprzedniego dnia, ponieważ profesorowie i lekarze mówili o właściwościach miodów i produktów pszczelich. XXVIII Biesiadzie u Bartnika Sądeckiego towarzyszyła Konferencja, zorganizowana została już po raz IX przy współpracy z Małopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii – Agnieszką Szewczyk - Kutą.

bs19

Profesorzy oraz praktycy prowadzili wykłady o tematyce pszczelarskiej – począwszy od metod gospodarki pasiecznej, ekologicznych pasiek, poprzez prezentację najnowszych badań i leków, tematu zgnilca amerykańskiego i pestycydów, aż do apiterapii w medycynie.

bs10

Pełną wiedzy konferencję otworzyła swym wykładem inż. Alina Váradi z Rumunii, która mówiła o zastosowaniu produktów pszczelich w apiterapii. Wykład cieszył się sporym zainteresowaniem, a tłumaczenie z angielskiego znacznie ułatwiło przekaz. Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog i mówił o pszczole miodnej we współczesnym świecie i rolnictwie.

bs9

Tuż po profesorze wystąpiła dr Krystyna Pohorecka, mówiąc o współczesnej ochronie roślin i miejscu pszczoły miodnej w tym wszystkim, w świetle poznanych dotychczas synergii. Dr Tomasz Kiljanek zaprezentował zagrożenie zdrowia pszczół związane ze stosowaniem pestycydów, natomiast prof. dr hab. Mariusz Gagoś opowiedział o Vitaeapis Premium jako ekologicznych rozwiązaniach chroniących pszczoły przed osłabieniem rodziny pszczelej i zatruciem na pożytkach, na których zastosowano środki ochrony roślin.

bs11

Następnie mogliśmy wysłuchać prof. dr hab. Jan Narkiewicz - Jodko, który przedstawił wpływ turbin wiatrowych na zdrowie i środowisko pszczół.

bs8

Po przerwie zainteresowani mieli okazję wysłuchać dr hab. Pawła Chorbińskiego, prof. nadzw. UP, który mówił o ciągle aktualnym temacie - o zgnilcu amerykańskim, natomiast dr hab. Zbigniew Lipiński przedstawił wykład pt. "W trosce o pszczoły i ludzi". Prof. dr hab. Jerzy Wilde w swym wystąpieniu przestawił skuteczną walkę z varrozą w Europie poprzez letnią przerwę w czerwieniu, natomiast inż. Igor Pawłyk przedstawił podstawowe błędy w leczeniu warrozy.

bs7

Z Ukrainy przyjechali do nas dr Iwan Pyłypczuk i lek. med. Walerij Filipskij, którzy zaprezentowali film i wykład pt. "Pszczołoużądlenie w medycynie praktycznej". Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia, opowiedział o ciekawym zagadnieniu - prebiotycznych i probiotycznych właściwościach produktów pszczelich.

bs6

Na sam koniec wystąpił lek. med. Zenon Tokarz z tematem "Apiterapia w zaburzeniach hormonalnych", oraz mgr inż. Ryszard Wolski, który mówił o naturoterapii i diagnozowaniu akupresurowym. Relacjonując tak wspaniałą imprezę nie sposób nie nakreślić historii Sądeckiego Bartnika” który jest spełnieniem pasji, fascynacji życiem pszczół oraz aspiracji zawodowych Anny i Janusza Kasztelewiczów.

bs5

Rodzinna firma została założona w 1973 r. w Stróżach k/Grybowa - miejscowości malowniczo położonej na pograniczu Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Tereny ekologicznie czyste, bo znajdujące się z dala od ośrodków przemysłowych, stały się idealną bazą dla gospodarstwa mającego w zamyśle założycieli pozyskiwać najwyższej jakości produkty pszczele. Pierwsze lata prowadzenia gospodarstwa były dla jego właścicieli nieustanną nauką, doskonaleniem wiedzy i umiejętności oraz żmudnym zbieraniem doświadczeń.

bs4

Czas ten zaowocował, po 1989 roku, niezwykle dynamicznym rozwojem firmy, powszechnie znanej i cenionej w Polsce, Europie oraz wielu krajach świata, której pasieki liczą ponad półtora tysiąca pni. Pozyskiwane są tu zarówno delikatne miody wiosenne, późniejsze, niezwykle cenne, szlachetne miody lipowe i spadziowe, najwyższej jakości miody odmianowe, a także inne produkty pszczele: pyłek kwiatowy, wosk, propolis, mleczko pszczele oraz pierzga.

bs3

Czystość okolicznych lasów, łąk i pól w połączeniu z perfekcyjną dbałością o stan rodzin pszczelich oraz wysoką miodnością owadów, to fundament, na którym oparta jest marka i niekwestionowana renoma ”Sądeckiego Bartnika”. Kształtowanie wizerunku firmy wymagało m.in. właściwie dobranej nazwy firmy i czytelnego logo, budzącego pozytywne skojarzenia. Już sama nazwa ”Sądecki Bartnik” nawiązuje do korzeni polskiego pszczelarstwa, symbolizując zarazem oparcie się przez Annę i Janusza Kasztelewiczów na wielowiekowej tradycji zgodnego życia człowieka z naturą i w naturze oraz jej pełnym poszanowaniu przez producenta (wytwórcę).

bs2

To także celowe odwołanie się do pszczelarskiego etosu. Wszak przed wiekami bartnik pozyskiwał miód z barci (żywych drzew), w których za pomocą leziwa i narzędzi (świdrów, siekiery) drążył otwory dla pszczół. Był on jednym z pierwszych świadomych hodowców, ale też symbolem człowieka pracowitego, szlachetnego i uczciwego, jednocześnie oddającego się pracy i owadom z szacunkiem, poświęceniem, spokojem.

bs1

Nie bez przyczyny prastarych bartników i współczesnych pszczelarzy, hodujących pszczoły z zamiłowaniem, powszechnie uważa się za ludzi na wskroś dobrych, których źródło dobroci tkwi w nieustannym obcowaniu z najszlachetniejszymi spośród owadów. ”Sądecki Bartnik” jako marka firmowa jest autorskim dziełem Państwa Kasztelewiczów. Podstawę zdobytej przez nią krajowej i międzynarodowej renomy stanowią: fachowość, ekologiczność produkcji, sprawność zarządzania i rzadko spotykana w tym sektorze gospodarki dynamika rozwoju.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com