^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PZDR Będzin na tradycyjnej gali zagłębiowskich pszczelarzy

Dąbrowskie „MIODOBRANIA 2018” - Relacja

m1

Pomysłodawcą i głównym organizatorem pszczelarskich imprez plenerowych było: Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie. Myślą przewodnią obu uroczystości była popularyzacja Polskiego miodu oraz podtrzymanie bogatych tradycji hodowli pszczół w województwie śląskim.

m2

W słoneczną i bezchmurną, sobotę 16 czerwca i niedzielę 22 lipca 2018 r. w Dąbrowie Górniczej Pogoria III oraz w dzielnicy Marianki, na terenie pasieki, nieopodal zalewu Pogoria IV, w uroczym i malowniczym miejscu, nieopodal przepięknego kompleksu leśnego odbyły się dwie uroczyste, pszczelarskie plenerowe imprezy promocyjno-wystawiennicze oraz edukacyjne dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej ,hodowców i producentów miodów oraz sympatyków i osób zainteresowanych pszczelarstwem pod nazwą „Miodobranie 2018”. oraz Konkurs Wiedzy Pszczelarskiej „Miody kupujesz pszczoły ratujesz”.

m3

Jest to hasło ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Wydawnictwo „Pasieka” oraz Polski Związek Pszczelarski wspierającej polskie pszczelarstwo. Do akcji przyłączyli się również dąbrowscy pszczelarze oraz doradcy ŚODR zaangażowani w sprawy pszczelarstwa i wiele innych osób przejętych spadkiem populacji pszczół miodnych.

m5

Dąbrowskie „Miodobranie” podobnie jak tegoroczne „Trutowisko 2018”, można nazwać uroczystą galą, biorąc pod uwagę profesjonalne przygotowanie imprezy przez organizatorów ich zaangażowanie, rozmach i merytorykę poruszanych tematów. Jednak dąbrowscy pszczelarze   uważają inaczej, to nie święto tylko spotkanie pszczelarzy w rodzaju praktycznej wymiany myśli, doświadczeń dotyczących w szerokim rozumieniu hodowli pszczół i gospodarki pasiecznej.

m6

Dąbrowscy pszczelarze to prawdziwi pasjonaci, o miodach i pszczołach mogą opowiadać godzinami. Promocję polskiego miodu prowadzą poprzez działalność edukacyjną. Docierają nie tylko do zainteresowanych konsumentów, przez sprzedaż bezpośrednią miodów, ale spotykają się z najmłodszymi mieszkańcami Dąbrowy w przedszkolach, szkołach, festynach uczą jak zachowywać się w kontakcie z pszczołą, pokazują nawyki pszczół, akcesoria pasieczne, organizują pokazy jak zbudowany jest przykładowy ul i jak przebiega w nim praca i hierarchia w rodzinach. Dzięki licznym degustacjom mieszkańcy Dąbrowy Górniczej podnoszą swoją wiedzę i świadomość konsumencką o polskich miodach.

m4

Moderatorem i prowadzącym imprezy był Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej Stanisław Majda i jego zastępca Tomasz Nowicki. Punktualnie o godzinie 1500. przywitał, wszystkich przybyłych uczestników plenerowego spotkania, zaproszonych gości oraz swoich hodowców. Następnie przedstawił zgromadzonym krótką historię działalności stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie zrzesza 95 pszczelarzy posiadających ponad 1200 rodzin pszczelich.

m7

Największą pasiekę liczącą ponad 80 uli posiada Harazimski Edward. Prezesi jednomyślnie podkreślali że Dąbrowscy hodowcy pszczół, członkowie stowarzyszenia pszczelarskiego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom konsumentów województwa śląskiego przygotowali się do sezonu miodobrania 2018 r., w sposób metodyczny i profesjonalny.

m10

Podnoszą swoją wiedzę z zakresu pszczelarstwa przez systematyczne spotkania, seminaria, konferencje również te organizowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na, których zdobywają bezcenną wiedzę, dlatego miody pozyskiwane ze zbiorów, od członków dąbrowskiego stowarzyszenia pszczelarzy są najwyższej jakości pod względem profilaktyki weterynaryjnej, bioasekuracji i higieny konfekcjonowania.

m9

Bardzo interesujący wykład przeprowadził Remigiusz Pogan. W swoim wystąpieniu Prezes mówił jak postępować by produkowany miód był zdrowy, wolny od obcych substancji, a co najważniejsze – pozbawiony szkodliwych patogenów. Prezentował najnowsze doniesienia dotyczące syndromu masowego wymierania pszczół, praktyczne uwagi w zwalczaniu i monitorowaniu warozy.

m8

Przekazał zebranym hodowcą najnowsze prace i doniesienia oraz procedurę profilaktyki jak również zalecenia dotyczące środków farmakologicznych, i ich stosowania w celu podniesienia skuteczności w walce z warozą. Uwieńczeniem części szkoleniowo-wykładowej był edukacyjny konkurs „wiedzy pszczelarskiej” skierowany do młodzieży szkolnej. W konkursie uczestniczyło 20 młodych sympatyków i miłośników pszczół, a mamy nadzieję że również przyszłych pszczelarzy.

m12

Pytania dotyczyły : wędrówek pszczół, matek pszczelich, reżimów technologicznych, pracy pasiecznej, terminów wygryzania, zakresów temperaturowych, miodów, apiterapii, bioasekuracji i profilaktyki. Podsumowując konkurs edukacyjny, przeprowadzone prelekcje i dyskusje organizatorzy imprez zwrócili uwagę że : wysoka jakość miodu wciąż rozumiana jest dość jednostronnie, gdyż uwzględnia przede wszystkim jego wartość odżywczą. Nie można się temu dziwić, gdyż miód od dawna jest uznanym, wartościowym składnikiem i elementem naszej diety. Z biegiem lat pojawiały się jednak nowe sposoby poprawy jakości produkcji polegające na lepszej pracy hodowlanej i lepszej profilaktyce chorób. Stosowane profilaktycznie i leczniczo środki nie są jednak obojętne dla zdrowia konsumenta. Zawarte w miodzie ich pozostałości niszczą jego wspaniałe działanie, a po przekroczeniu pewnych stężeń mogą być szkodliwe. W dalszej części programu - imprezy plenerowej moderator prowadzący zaprosił wszystkich obecnych do praktycznego pokazu pracy w gospodarce pasiecznej podczas pozyskiwania miodu z ramek, gdzie wszyscy obecni pod okiem mistrzów pszczelarstwa, mogli podziwiać kunszt ich pracy. W trakcie spotkań plenerowych poruszono szereg istotnych dla konsumentów miodów kwestii. Część merytoryczna i praktyczna w postaci wystawienniczej ,prezentacji sprzętu pszczelarskiego, akcesoriów i pożytków pszczelich, począwszy od wszelakiej gamy miodów a skończywszy na „trójniakach”, „dwójniakach” „półtorakach” i nalewkach pitnych była ze wszech miar udana i pożyteczna dla wszystkich jej uczestników, a szczególnie dla osób zainteresowanych zdrowym i świadomym odżywianiem.

m11

 

Wszystkim uczestnikom imprez plenerowych a w szczególności pszczelarzom w imieniu Dyrekcji Śląskiego Ośrodka Rolniczego w Częstochowie składamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności, gratulujemy profesjonalnej organizacji i wspaniałej oprawy merytorycznej.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com