^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Będzińskie seminarium wyjazdowe dla pszczelarzy - relacja

Udana impreza pszczelarska

B2Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie ŚODR wraz z grupą seminaryjną pszczelarzy, Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej w ilości 22 osób, wspólnie z pocztem sztandarowym, miał zaszczyt w dniu 8 lipca 2018 r. w Katowicach-Murckach w kompleksie leśnym należącym do Dyrekcji Państwowych Lasów Polskich w Katowicach, uczestniczyć i reprezentować pszczelarzy zagłębiowskich, współpracujących i będących pod opieka merytoryczną ŚODR w Częstochowie, w uroczystej gali pszczelarskiej pod nazwą TRUTOWISKO 2018. Uroczystość zorganizowana była przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach na polanie Hamerla trutowiska Murcki.

B1

Uczestnicy wyjazdu seminaryjnego mieli przyjemność wysłuchać bardzo interesującego wykładu szkoleniowego na temat korzyści płynących z jesiennej wymiany matek, który wygłosił Dymitrij Rakhamatulin, gość z Białorusii. Przewodniczący sekcji historycznej ŚZP w Katowicach, Adam Wilczyński dla osób zwiedzających przygotował wystawę i sesje posterową "400 lat bartnictwa oraz wystawę dotyczącą historii Śląskiego Związku Pszczelarzy, począwszy od roku 1920, uwypuklając między innymi rolę postaci Emanuela Biskupka, założyciela Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich. Zwiedzając wystawę można było zapoznać się z rolą trutowisk, miejsc, w których matki są unasieniane przez trutnie z wybranej rasy łagodnych i pracowitych pszczół. Są one zlokalizowane w najładniejszych rejonach lasów i parków krajobrazowych, oddalonych do kilkunastu kilometrów od osiedli mieszkalnych, pasiek i tras turystycznych Po rozpowszechnieniu sztucznego unasieniania matek pszczelich, znaczenie trutowisk w hodowli pszczół znacznie zmalało i obecnie czynne są 3 trutowiska, legalnie zarejestrowane w Polsce: w Wiśle Łabajowie, Murckach i Krywałdzie. Tym bardziej jesteśmy dumni z tego że są one zlokalizowane w naszym województwie śląskim.

B3Część merytoryczna wykładowa i praktyczna w postaci wystawy, targowej prezentacji sprzętu pszczelarskiego, akcesoriów, pożytków pszczelich począwszy od wszelakiej gamy miodów, apifarmacji a skończywszy na nalewkach zdrowotnych i kosmetykach była ze wszech miar udana i pożyteczna dla wszystkich uczestników seminarium wyjazdowego.

B4Występy artystyczne zespołu śpiewaczego z naszego powiatu będzińskiego „Dąbie” z Psar pod dyrekcją Mirosława Krawczyka, umilały czas, uczestnikom seminarium wyjazdowego, który w przyjaznej atmosferze upłynął nam bardzo szybko. Wyjazd seminaryjny był okazją do wymiany doświadczeń i aktualnych opinii oraz możliwością zaopatrzenia się w niezbędne akcesoria i sprzęt pszczelarski.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com