^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kaganek oświaty rolniczej w powiecie będzińskim

Konkursy Wiedzy Rolniczej Dla Kół Gospodyń Wiejskich 1kZ wielką przyjemnością, z informujemy czytelników Śląskich Aktualności Rolniczych o nad wyraz udanych imprezach promocyjno-edukacyjnych zatytułowanych „Konkurs Wiedzy Rolniczej Dla Kół Gospodyń Wiejskich”, które odbyły się 13 lutego w Dąbrowie Górniczej -Ząbkowicach i 13 marca br. w Dąbrowie Górniczej –Antoniowie. Organizatorem konkursu był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztw a Rolniczego w Będzinie oraz Dział Produkcji Rolnej
i Doświadczalnictwa.

2k

Konkurs skierowany był dla współpracujących z nami z Kół Gospodyń Wiejskich z terenów rolniczych Dąbrowy Górniczej. Niezwykle duża frekwencja, ponad 188 osób, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i tym samym, predysponuje nas do kontynuacji podobnych imprez i konkursów wiedzy rolniczej w latach następnych. Uczestnikami dwóch edycji Zagłębiowskich Konkursów Wiedzy Rolniczej były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich: Trzebiesławice, Rudy, Antoniów, Ujejsce, Łęka, Łosień ,Okradzionów, Błędów, Kuźniczka Nowa, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Duże.

3k

Konkurs odbył się w formie testu, który obejmował następującą tematykę rolniczą : podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarczych, podstawy argrotechniki, uprawy , ogrodnictwa, sadownictwa, ochrony roślin, bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualnie obowiązujących podstawowych przepisów prawa oraz możliwości korzystania z pomocy finansowej dla sektora rolniczego. Do rozwiązywania pytań konkursowych przystąpiło 11 kół w wytypowanych zespołach reprezentacyjnych, liczących osobowo od 10-11 Pań.

4k

Testy rozwiązywano wspólnie w każdym, zespole pozostawiając ostateczną decyzje wyboru właściwej odpowiedzi na pytanie konkursowe, wybranej przewodniczącej. Podczas przerwy technicznej przewidzianej dla werdyktu jury konkursu i wyeliminowaniu ścisłych finalistów, odbyło się forum dyskusyjne nad rolą kół w społeczności wiejskiej. Koła gospodyń wiejskich bardzo silnie na przestrzeni ostatnich lat wpisały się na trawle w życie polskiej wsi. KGW bronią praw kobiet, reprezentują ich interesy, działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin.

5k

Działalność ich koncentruje się na pięciu aspektach: pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru. Jednogłośną decyzją jury konkursu, przyznano wszystkim uczestniczącym kołom gospodyń wiejskich 24 równorzędne nagrody, które zorganizowaliśmy dzięki naszym sponsorom, za co przy tej okazji serdecznie im dziękujemy.

6k

Znalazło się też miejsce na prezentację dorobku kulturowego i kulinarnego kół gospodyń wiejskich. Stół obfitości zaopatrzony był we wszelkie smakołyki wytwarzane według domowych receptur kusił nas mężczyzn, aby od niego w ogóle nie odchodzić i być może tak by się też stało, ale nasze Panie są do „tańca i do różańca”, więc i my nie mogliśmy, być gorsi i odpuścić okazji do wspólnego pośpiewania czy potańczenia. Oprawę muzyczną zapewniały podczas obu konkursów występujące zespoły śpiewacze występujących Pań grające muzykę ludową, biesiadną oraz folkową.

7k

Zaproponowana, przez ŚODR w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztw Rolniczego w Będzinie i Dział Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa formuła konkursu składająca się z części konkursowej oraz forum dyskusyjnego i prezentacji dorobku artystycznego poszczególnych dąbrowskich kół stwarza wielkie pole, wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, czy też praktycznych rozwiązań w kultywowaniu lokalnej, a w naszym przypadku zagłębiowskiej kultury regionalnej. 

8k

Stanowi to dla nas, współpracujących doradców powiatu będzińskiego z kołami gospodarstw wiejskich, najlepszy argument do organizowania podobnych imprez promocyjnych w najbliższej przyszłości. Nasze Koła Gospodyń Wiejskich od lat współpracują z ŚODR w Częstochowie, uczestniczą w przeglądzie zespołów KGW w ramach tradycyjnych „Dni Otwartych Drzwi” Oddziału w Mikołowie, biorą czynny udział w życiu miast powiatu będzińskiego, poprzez uczestnictwo w „Święcie Plonów - Dożynkach”, diecezjalnych, powiatowych, gmin i miast, świętach kościelnych, plenerowych imprezach podczas, których KGW prezentują swoje dziedzictwo kulturowe.

9k

W imieniu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Wszystkim Paniom przewodniczącym, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich i ich rodzinom, życzymy dużo zdrowia, zadowolenia z realizacji zamierzonych celów kulturowych, by Wasza benedyktyńska praca włożona
w kultywowanie tradycji zagłębiowskich, była nie tylko źródłem satysfakcji osobistej , ale by trud
i wysiłek włożony w pracę „ od podstaw” miał również przełożenie w naśladownictwie dla przyszłych pokoleń i młodzieży.

Konkurs 2018                                                           

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com