^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Informacja dla rolników. Umowa kontraktacyjna a ochrona prawna rolników

Warto wiedzieć !

04

Od 11 lutego obowiązują kary za brak umowy z rolnikiem !

Od dnia 11 lutego zaczęła obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej. Od teraz każda firma, która kupuje produkty rolne od rolnika, musi mieć zawartą z nim umowę pisemną. Dotyczy to zbóż, ziemniaków, bydła, trzody, drobiu, mleka, jaj itd.
 

Jedynie spółdzielnie, do których należy rolnik, nie muszą mieć podpisanych umów na dostawę produktów. Jeśli firma nie będzie mieć zawartej umowy z rolnikiem, może zostać na nią nałożona kara finansowa. Decyzję o tym oraz wysokość kary określa dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Maksymalnie przedsiębiorca może zapłacić grzywnę w wysokości 10 % zapłaty za nabyte produkty. Taką samą karę zapłaci firma, jeśli umowa będzie wadliwa.

Umowę kontraktową powinien sporządzić przedsiębiorca, który kupuje produkty od rolnika.
W niej musi być określona cena do zapłaty za dostawę produktów, ilość oraz jakość dostarczanego produktu, okres obowiązywania umowy oraz szczegóły dotyczące terminu i sposobu płatności.
Nowe wymogi mają chronić prawa rolników, zwłaszcza w relacjach z dużymi podmiotami.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com