^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z Zagłębiowskiej Gali Pszczelarskiej w Powiecie Będzińskim

Zagłębiowska Gala Pszczelarska Uroczyste Podsumowanie

Prac w Gospodarce Pasiecznej w roku 2016

1

W sobotę 17 grudnia 2016 r. w Dąbrowie Górniczej w hotelu-restauracji „Astra” odbyła się uroczysta gala zagłębiowskich pszczelarzy podsumowująca prace w gospodarce pasiecznej w roku 2016. Pomysłodawcą i głównym organizatorem „uroczystej gali” było Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej. Myślą przewodnią spotkania było, popularyzacja Polskiego miodu oraz podtrzymanie bogatych tradycji hodowli pszczół w zagłębiu dąbrowskim.Uroczyste spotkanie pszczelarzy było po raz kolejny okazją do praktycznej wymiany myśli, doświadczeń dotyczących w szerokim rozumieniu hodowli pszczół i gospodarki pasiecznej.

2

PrezesStowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej Remigiusz Pogan punktualnie o godzinie 1700, przywitał wszystkich zaproszonych gości, podziękował członkom stowarzyszenia za tegoroczną, nienaganną współpracę i wspólnie z przedstawicielami zarządu stowarzyszenia, uhonorował okolicznościowymi nagrodami 25 najbardziej aktywnych pszczelarzy, którzy czynnie pomagali w realizacji statutowych działań.

4

Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, pogratulował wszystkim zebranym pszczelarzom osiągnięć i sukcesów w gospodarce pasiecznej w roku 2016, zaznaczył że działalność Stowarzyszenia wspierana jest finansowo przez Urząd Miasta. Pieniądze przeznaczane są na zakup leków i preparatów pszczelich, krzewów i drzew miododajnych, które bezpłatnie są przekazywane pszczelarzom.

3

Prezydent podkreślił że Stowarzyszenie od lat bierze czynny udział w życiu miasta, poprzez uczestnictwo w „Święcie Plonów - Dożynkach”, Dniach Dąbrowy Górniczej i innych plenerowych imprezach. Ponadto podkreślił wkład stowarzyszenia w promocję polskiego miodu oraz działalność edukacyjną, ponieważ stowarzyszenie dociera nie tylko do zainteresowanych konsumentów, przez sprzedaż bezpośrednią miodów, ale prowadzi działalność dydaktyczną z najmłodszymi mieszkańcami Dąbrowy w przedszkolach i szkołach.

5

Podczas imprez plenerowych, wystawienniczych, edukacyjnych festynów oraz konkursów pszczelarskich, stowarzyszenie uczy jak zbudowany jest ul, jak przebiega w nim praca i hierarchia w rodzinach jak należy zachowywać się w kontakcie z pszczołą, pokazuje nawyki pszczół oraz akcesoria pasieczne. Dzięki działaniom na rzecz ratowania pszczół, licznym degustacjom dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, pogłębiają ich wiedzę o walorach zdrowotnych i proekologicznych produktów pszczelarskich, a przede wszystkim świadomość konsumencką. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, miał zaszczyt reprezentować autor niniejszego artykułu, który przekazał na ręce Prezesa Remigiusza Pogana okolicznościowy list gratulacyjny od Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marka Dziubka następującej treści:

6

 

Z okazji uroczystości podsumowania prac w gospodarce pasiecznej w roku 2016 składam Prezesowi Remigiuszowi Poganowi, oraz Zarządowi Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej, gratulacje, wyrazy uznania, życzę sukcesów i wytrwałości w realizacji zamierzeń statutowych oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.Wszystkim aktywnym członkom Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej , dziękuję za Wasz znaczący wkład, w ratowanie rodzin pszczelich oraz rozwój pszczelarstwa w województwie śląskmi. Życzę dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości w pracy pasiecznej. Gratuluję stowarzyszeniu wspaniałych osiągnięć w działalności hodowlanej związanej z pszczołami, które stanowią niezbędny element w przyrodzie, warunkujący nie tylko plonowanie roślin, ale przynoszący człowiekowi wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi, które służą zdrowiu ludzkiemu. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości, chwil przeżytych w miłej rodzinnej atmosferze oraz wytrwałości w realizacji osobistych zamierzeń i wszelkiej pomyślności w każdym dniu nowego roku 2017.

7

W imieniu Dyrekcji ŚODR w Częstochowie gratulujemy organizatorom i osobom zaangażowanym, które przyczyniły się do realizacji tego uroczystego spotkania. Dąbrowscy pszczelarze to prawdziwi pasjonaci, o miodach, produktach i pszczołach mogą opowiadać godzinami. Wiedzę mają sporą a mimo to systematycznie i cyklicznie dokształcają się na szkoleniach, seminariach, konferencjach, angażują się czynnie w ratowanie rodzin pszczelich. Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w minionym roku uczestniczyło w następujących wydarzeniach:

8

1.)Seminarium"Aktualna problematyka profilaktyki i bioasekuracji rodzin pszczelich oraz proekologiczna gospodarka pasieczna w planach na rok 2016 r. szanse , zagrożenia oraz perspektywy poprawy zdrowotności w dobie syndromu masowego wymierania pszczół” 13 styczeń 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

2.)Seminarium"Aktualna problematyka: syndromu masowego wymierania pszczół, profilaktyki i bioasekuracji rodzin pszczelich oraz optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej” 3 luty 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

9

3.)Seminarium"Powiatowe seminarium dla pszczelarzy powiatu będzińskiego optymalizacja prac pasiecznych, rola pszczół w rolnictwie, sprzedaż bezpośrednia, konwencjonalne i innowacyjne metody bioasekuracji i profilaktyki rodzin pszczelich”1 marzec 2016 r. Będzin.

4.)Seminarium"Aktualna problematyka: syndromu masowego wymierania pszczół, profilaktyki i bioasekuracji rodzin pszczelich oraz optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej” 2 marzec 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

5.)Seminarium"Aktualne problemy profilaktyki i bioasekuracji rodzin pszczelich oraz optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej” 6 kwiecień 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

6.)Seminarium" Zalecenia na miesiąc maj aktualna problematyka profilaktyka i bioasekuracja rodzin pszczelich, optymalizacja gospodarki pasiecznej ” 4 maj 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

7.)Plenerowe imprezy promocyjno-wystawiennicze oraz edukacyjne "Miody i produkty pszczele kupujesz, pszczoły ratujesz”,Konkurs wiedzy pszczelarskiej degustacja miodów, wystawa pszczelarska, pogadanki, prezentacja ula pokazowego i pracy pszczół. 14 maj 2016 r. Dąbrowa Górnicza oraz Pogoria III.

8.)Seminarium" Zalecenia na miesiąc czerwiec aktualna problematyka, profilaktyka i bioasekuracja rodzin pszczelich, optymalizacja gospodarki pasiecznej ” 1 czerwiec 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

9.)Konferencja wojewódzka„Optymalizacja produkcji profilaktyka i bioasekuracja w gospodarce pasiecznej26 czerwiec 2016 r. ŚODR w Mikołowie.

10.)Seminarium" Zalecenia na miesiąc lipiec aktualna problematyka, profilaktyka i bioasekuracja rodzin pszczelich, optymalizacja gospodarki pasiecznej ” 6 lipiec 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

11.)Seminarium wyjazdowe „XV Spotkanie Śląskich Pszczelarzy TRUTOWISKO 2016” 10 lipca 2016 r. w Katowice-Murcki.

12.)Impreza Promocyjna Zagłębiowska Gala Pszczelarska - Dąbrowskie „MIODOBRANIE 2016” 23 lipiec 2016 r. Marianki.

13.)Plenerowa impreza promocyjno-wystawiennicza oraz edukacyjna "Miody i produkty pszczele kupujesz, pszczoły ratujesz” Konkurs wiedzy pszczelarskiej degustacja miodów, wystawa pszczelarska, pogadanki, prezentacja ula pokazowego i pracy pszczół. 24 lipiec 2016 r. Pogoria III.

14.)Seminarium" Aktualna problematyka, zalecenia na miesiąc sierpień, profilaktyka, bioasekuracja rodzin pszczelich, optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej ” 3 sierpień 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

15.)Plenerowa impreza promocyjno-wystawiennicza oraz edukacyjna "Miody i produkty pszczele kupujesz, pszczoły ratujesz”, Konkurs wiedzy pszczelarskiej degustacja miodów, wystawa pszczelarska, pogadanki, prezentacja ula pokazowego i pracy pszczół. 3 wrzesień 2016 r. Park Hallera w Dąbrowie Górniczej.

16.)Seminarium" Aktualna problematyka, zalecenia na miesiąc wrzesień, profilaktyka, bioasekuracja rodzin pszczelich, optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej ” 7 wrzesień 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

17.)Seminarium" Aktualna problematyka, zalecenia na miesiąc październik, profilaktyka, bioasekuracja rodzin pszczelich, optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej ” 5 październik 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

18.)Seminarium"Aktualna problematyka optymalizacji prac w gospodarce pasiecznej, profilaktyka bioasekuracja rodzin pszczelich, alternatywne rosliny miododajne” 2 listopad 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

19.)Seminarium wyjazdowe do Częstochowy na XXII Ogólnopolską Konferencję pszczelarską"Innowacyjne aspekty rynku produktów pszczelich” 6 grudzień 2016 r. Jasna Góra.

20.)Seminarium" "Aktualna problematyka profilaktyki i bioasekuracji rodzin pszczelich oraz optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej, w dobie syndromu masowego wymierania pszczół ” 7 grudzień 2016 r. Dąbrowa Górnicza.

11

Uwieńczeniem części oficjalnej spotkania, był wspólny okolicznościowy „opłatek wigilijny”. Podczas kuluarowych rozmów, w mniej zobowiązującej atmosferze, przy bardzo smacznych i tradycyjnym wspaniałościach kulinarnych, uczestnicy gali dzielili się praktycznymi uwagami oraz aktualnymi problemami pszczelarskimi.

12

Podkreślano jednomyślnie celowość i konieczności organizowania częstszych, specjalistycznych i seminaryjnych spotkań w celu konsolidacji środowiska pszczelarzy oraz wspólnej wymiany merytorycznych poglądów i doświadczeń. Tegoroczna uroczysta gala pszczelarska podsumowywująca rok 2016 została przez uczestników bardzo wysoko oceniona, pod względem merytorycznym, dydaktycznym a przede wszystkim organizacyjnym.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com