^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XV Spotkanie Śląskich Pszczelarzy TRUTOWISKO 2016

Uroczysta Gala "XV Spotkanie Śląskich Pszczelarzy TRUTOWISKO 2016”

Poczet sztandarW dniu 10 lipca 2016 r. w Katowicach-Murcki w kompleksie leśnym należącym do Dyrekcji Państwowych Lasów Polskich w Katowicac,h odbyła się uroczysta gala pszczelarska dla hodowców i producentów miodów pod nazwą TRUTOWISKO 2016.

1

Było to tradycyjne XV spotkanie pszczelarzy z województwa śląskiego zorganizowane przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach na polanie Hamerla trutowiska Murcki. Trutowisko jako gala, impreza, spotkanie czy święto pszczelarzy, to coś w rodzaju forum wymiany myśli, doświadczeń, ale również praktycznych rozwiązań dotyczących w szerokim rozumieniu hodowli pszczół i gospodarki pasiecznej.

2

Przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy odbyła się uroczysta msza święta w intencji pszczelarzy i ich rodzin. Mszę świętą odprawił ksiądz biskup Marek Szkudło w koncelebrze z kapelanem pszczelarzy śląskich księdzem Grzegorzem Kotyczką i kapelanem leśników śląskich księdzem Mikołajem Skawińskim oraz franciszkaninem ojcem Alanem Ruskiem, proboszczem Parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach. Uroczystą mszę uświetnił występ chóru Zorza z Wyr, który zaprezentował swoje talenty wokalne, dając koncert po części oficjalnej.

7

Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Bińko, jako gospodarz i moderator, uroczyście przywitał licznie zgromadzonych pszczelarzy i zaproszonych dostojnych gości.

4W uroczystościach uczestniczyli: Andrzej Pilot - prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Jerzy Gorzelik - radny sejmiku województwa śląskiego, Stanisław Gardoń z-ca dyrektora ŚODR w Częstochowie, Remigiusz Pogan - Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej, Tadeusz Hapeta – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach, Krystyna Wróbel - Burmistrz Miasta Lędziny, Krystian Grzesica - Burmistrz Miasta Bieruń, profesor Artur Stojko - prezes Polskiej Fundacji Apiterapii, Tomasz Żabiński - dyrektor ARR w Katowicach , Henryk Swoboda - honorowy prezes ŚZP w Katowicach, Włodzimierz Janas – prezes Rejonowego Związku Pszczelarzy w Częstochowie Prezesi Regionalnych Związków Pszczelarzy w Nowym Sączu, Opolu, a także z Republiki Czeskiej.Część oficjalną rozpoczęło wręczenie najwyższego odznaczenia związkowego: Statuetki ks. dr Jana Dzierżona Augustynowi Paszkowi z Koła Pszczelarzy Tychy za zaangażowanie w powstawanie trutowiska w Murckach. Rejonowe Koło Pszczelarzy Bieruń otrzymało "Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

5

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie reprezentował v-ce dyrektor Stanisław Gardoń Dyrektor Oddziału w Mikołowie. W wystąpieniu swoim, przed licznie zgromadzonym audytorium, podkreślił znaczący wkład ŚZP w Katowicach w rozwój pszczelarstwa w województwie śląskim, promocję oraz ochronę zdrowia pszczół, które stanowią niezbędny element w przyrodzie, warunkujący nie tylko plonowanie roślin, ale przynoszący człowiekowi wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi, które przede wszystkim służą zdrowiu ludzkiemu.

6

Następnie dyrektor Stanisław Gardoń życzył wszystkim pszczelarzom i ich rodzinom, by ten rok pracy w pasiece był źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek benedyktyński włożony w pracę hodowlaną zaowocował realizacją zamierzonych celów, twórczych inicjatyw, wspaniałych osiągnięć w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękując za owocną współpracę z ŚZP w Katowicach, zaznaczył, że „śląskie trutowisko” jest niezwykłym wydarzeniem, świętem, konsolidacją środowiska pszczelarzy, mającym na celu wspólną wymianę merytorycznych poglądów, doświadczeń oraz podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć i problemów występujących w branży pszczelarskiej. Na zakończenie swojego wystąpienia, na ręce Prezesa Zbigniewa Binko i całego Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, złożył gratulacje oraz wyrazy uznania, życząc dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń statutowych oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

4

Na zakończenie części oficjalnej Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Bińko bardzo ciepło podziękowali wszystkim pszczelarzom i zaproszonym gościom oraz uczestnikom trutowiska za tak liczne przybycie.

3

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie ŚODR w Częstochowie obecny z grupą seminaryjną pszczelarzy, Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej ( 35 osób), wspólnie z prezesem Remigiuszem Poganem, miał zaszczyt reprezentować autor niniejszego artykułu. Przewodniczący sekcji historycznej ŚZP w Katowicach Adam Wilczyński dla osób zwiedzających i zainteresowanych przygotował wystawę i sesje posterową na temat 96 letniej historii Śląskiego Związku Pszczelarzy, począwszy od roku 1920, uwypuklając między innymi rolę postaci Emanuela Biskupka, założyciela Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich. Część merytoryczna i praktyczna w postaci wystawy i prezentacji sprzętu pszczelarskiego, akcesoriów i pożytków pszczelich począwszy o wszelakiej gamy miodów a skończywszy na miodach i nalewkach pitnych była ze wszech miar udana i pożyteczna dla wszystkich jej uczestników. Występy artystyczne zespołu śpiewaczego z Dąbia, umilały nam czas, który w przyjaznej atmosferze upłynął nam bardzo szybko.

8

Wszystkim pszczelarzom w imieniu Dyrekcji Śląskiego Ośrodka Rolniczego Częstochowie składamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności, a organizatorowi trutowiska Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach gratulujemy profesjonalnej organizacji i wspaniałej oprawy merytorycznej oraz artystycznej.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com