^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Akcja promocyjna "Miody kupujesz pszczoły ratujesz"

Miody kupujesz pszczoły ratujesz

1

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej, zorganizowali w pobliżu akwenu Pogoria III, plenerową imprezą promocyjno-wystawienniczą oraz edukacyjną - Konkurs Wiedzy Pszczelarskiej „Miody kupujesz pszczoły ratujesz.”Jest to hasło ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Wydawnictwo „Pasieka” oraz Polski Związek Pszczelarski wspierającej polskie pszczelarstwo. Do akcji przyłączyli się również dąbrowscy pszczelarze oraz doradcy ŚODR, zaangażowani w sprawy pszczelarstwa i wiele innych osób przejętych spadkiem populacji pszczół miodnych. Wysoka jakość miodu wciąż rozumiana jest dość jednostronnie, gdyż uwzględnia przede wszystkim jego wartość odżywczą. Nie można się temu dziwić, gdyż miód od dawna jest uznanym, wartościowym składnikiem i elementem naszej diety.

2

Z biegiem lat pojawiały się jednak nowe sposoby poprawy jakości produkcji polegające na lepszej pracy hodowlanej i lepszej profilaktyce chorób. Stosowane profilaktycznie i leczniczo środki nie są jednak obojętne dla zdrowia konsumenta. Zawarte w miodzie ich pozostałości niszczą jego wspaniałe działanie, a po przekroczeniu pewnych stężeń mogą być szkodliwe. Dlatego tak ważna jest edukacja, którą prowadzi ŚODR w Częstochowie oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy.

3

Dzięki opiece pszczelarzy większa liczba pszczół może przetrwać w obecnym środowisku. Pszczelarze utrzymują swoje pasieki głównie ze sprzedaży miodu. Tak więc kupując miód, w sprzedaży bezpośredniej od pszczelarza pośrednio ratujesz pszczoły, robiąc nasadzenia drzew, krzewów i roślin miododajnych, również przyczyniasz się do ograniczenia masowych upadków pszczół spowodowanych brakiem pożytków pszczelich. Misja promocyjna akcji skupia się wokół dotarcia do świadomości, konsumentów - ponieważ: 84% żywności uzależnione jest od zapylania, w 1 ulu może mieszkać nawet 80 tys. pszczół, pszczoły pracują przy zapylaniu przez cały sezon, od pierwszych dni wiosny dopóki nie nadejdzie zima. W Polsce większość pasiek prowadzona jest hobbystycznie (na 57550 pszczelarzy tylko 330 prowadzi pasieki zawodowe),dlatego musimy ich wspierać merytorycznie i dydaktycznie, dodatkowo kupując miód otrzymujemy naturalny produkt proekologiczny, wysokiej jakości o niepowtarzalnych właściwościach zdrowotnych.

4

Stąd też zrodziła się idea zorganizowania przez nas, konkursu jako formy przekazu. Dąbrowscy hodowcy pszczół, członkowie stowarzyszenia pszczelarskiego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom konsumentów województwa śląskiego przygotowują się do sezonu i miodobrania 2016 r., w sposób metodyczny i profesjonalny. Podnoszą swoją wiedzę z zakresu pszczelarstwa przez systematyczne seminaria na których zdobywają bezcenną wiedzę, dlatego miody pozyskiwane ze zbiorów, od członków dąbrowskiego stowarzyszenia pszczelarzy są najwyższej jakości pod względem profilaktyki weterynaryjnej, bioasekuracji i higieny konfekcjonowania.

5

Prezes Stowarzyszenia Remigiusz Pogan omówił w swojej prelekcji edukacyjnej bardzo interesująco zagadnienia dotyczące „Roli pszczół w przyrodzie i wynikających dla nich zagrożeń”, zwracając się do działkowiczów i przytaczając zebranym statystyki, które mówią że corocznie w Polsce na skutek niewłaściwie prowadzonej ochrony roślin zatruwanych jest około 200 tys. rodzin pszczelich (około 20%). Dlatego niezwykle istotne jest dobieranie właściwego środka ochrony roślin bezpiecznego dla pszczół. Nie tylko dobór ale i technika stosowania środków ochrony oraz wiedza i przygotowanie zawodowe hobbystów i plantatorów - wykonawców zabiegów mają w tym względzie ogromne znaczenie. Prelegent przestrzegał zebranych, jak często niewiedza jest przyczyną masowych zatruć pszczół, na skutek nie przestrzegania okresów prewencji, wykonywania zabiegów na kwitnących plantacjach, w porze najintensywniejszego lotu pszczół, nie zwracania uwagi na kwitnienie dziko rosnących roślin, przenoszenie środka ochrony przez wiatr na inne kwitnące plantacje oblatywane przez pszczoły.

6

W Polsce około 60 gatunków roślin uprawnych bardzo pozytywnie lub pozytywnie reaguje na odwiedzanie przez owady zapylające. Wśród tych roślin jest znaczna grupa, dla których obecność zapylaczy jest bardzo korzystna, chociaż w pewnym stopniu są one samopylne. Do takich roślin należą: rzepak, rzepik, proso, gorczyca, mak, len, łubin żółty, wyka ozima, groch siewny, peluszka, seradela. Zwłaszcza rzepaki mieszańcowe potrzebują pszczół do dobrego zapylenia. Druga grupę gatunków roślin stanowią te których plon jest uzależniony wyłącznie lub prawie wyłącznie od owadów. Te rośliny to: gryka, słonecznik, lucerna, esparceta, sady owocowe i jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki, agrest), warzywa, kapusta na nasiona i wiele innych. Spośród roślin ogrodowych 140 gatunków, w tym 15 gatunków drzew owocowych i krzewów, około 60 gatunków warzyw i ponad 60 gatunków leczniczych roślin uprawnych jest owadopylna. Zapylania wymagają rośliny ozdobne: 50 gatunków drzew, 90 gatunków krzewów i ponad 120 gatunków roślin ozdobnych. W dalszej części prelekcji rozwinął merytorycznie i szczegółowo cytat Alberta Einstęina, przedstawiając argumenty przemawiające za celowością ratowania pszczół ‘’Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka…”

7

Jednogłośną decyzją jury konkursowego, przyznano 14 równorzędnych nagród, które zorganizowaliśmy dzięki naszym sponsorom, za co przy tej okazji serdecznie im dziękujemy. Konkurs składał się z 20 pytań sformułowanych jako test wyboru.

8

Pytania zawarte w teście dotyczyły następujących zagadnień tematycznych: Co zbierają pszczoły miodne?, Jak nazywają się rośliny dostarczające pszczołom surowca?, Kto rządzi w ulu?, Liczebność których pszczół jest największa w ulu?, Jak nazywa się medycyna naturalna zajmująca się leczeniem za pomocą pszczół? Naturalni wrogowie pszczół to? Z czego zbudowane są plastry w ulu?, Kit pszczeli inaczej to?, Pszczoły przyczyniają się do pomnażania plonów, ponieważ?, Miód ma własności konserwujące, lecznicze, ponieważ?, Co to jest barć?, Narzędzia z XII wieku znalezione w Gnieźnie i Opolu świadczą, że na tych terenach w średniowieczu?, W zimowy dzień w środku ula było +24 º C, a na zewnątrz ula – 17,5 º C. W środku ula było wtedy cieplej niż na zewnątrz, o ?, Największym zagrożeniem dla pszczół na naszym kontynencie jest?, W skład rodziny pszczelej wchodzą?, Plaster miodu zaczyna się od pojedynczego?, Jak pszczoły miodne komunikują się między sobą?, Gdzie znajduje się jedyny w Polsce pomnik pszczoły?, Co wytwarzają młode pszczoły karmicielki?, Co służy do karmienia młodych larw pszczelich przez pierwsze 3 dni ich życia oraz matki królowej przez cały okres jej życia?, Masowe zatrucia pszczół spowodowane są przez?

9

Dzięki konkursowi, prowadzonej akcji dydaktyczno-promocyjnej oraz degustacji podczas imprezy plenerowej, jej uczestnicy nauczyli się jak zachowywać się w kontakcie z pszczołą, poznali nawyki pszczół, akcesoria pasieczne, jak zbudowany jest przykładowy ul i jak przebiega w nim praca oraz hierarchia w rodzinach, również podnieśli swoją wiedzę i świadomość konsumencką o polskich miodach.W trakcie konkursu i prelekcji dydaktycznych poruszono szereg istotnych dla konsumentów miodów kwestii. Część merytoryczna i praktyczna odbywała się w formie wystawienniczej ,prezentacji sprzętu pszczelarskiego, akcesoriów, ula pokazowego i degustacji wszelakiej gamy miodów. Przyjęta przez organizatorów formuła była ze wszech miar udana i pożyteczna dla wszystkich jej uczestników, a szczególnie dla osób zainteresowanych zdrowym i świadomym odżywianiem.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com