^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

I ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS WIEDZY ROLNICZEJ DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zagłębiowski Konkurs Wiedzy Rolniczej Dla Kół Gospodyń Wiejskich

IMG 0691

Z wielką przyjemnością, z informujemy czytelników Śląskich Aktualności Rolniczych o nad wyraz udanej imprezie promocyjno-edukacyjnej zatytułowanej „ I Zagłębiowski Konkurs Wiedzy Rolniczej Dla Kół Gospodyń Wiejskich”, która pod koniec marca odbyła się w Ząbkowicach w salach Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Organizatorem konkursu był Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztw a Rolniczego w Będzinie. Konkurs skierowany był dla współpracujących z nami z Kół Gospodyń Wiejskich z terenów rolniczych Dąbrowy Górniczej. Niezwykle duża frekwencja, ponad 88 osób, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i tym samym, predysponuje nas do kontynuacji podobnych imprez i konkursów wiedzy rolniczej w latach następnych. Uczestnikami I-go Zagłębiowskiego Konkursu Wiedzy Rolniczej były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich: Trzebiesławice, Rudy, Antoniów, Ujejsce, Łęka, Łosień ,Okradzionów, Błędów, Kuźniczka Nowa, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Duże.

IMG 0690

Konkurs odbył się w formie testu, który obejmował następującą tematykę rolniczą : podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarczych, podstawy argrotechniki, uprawy , ogrodnictwa, sadownictwa, ochrony roślin, bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualnie obowiązujących podstawowych przepisów prawa oraz możliwości korzystania z pomocy finansowej dla sektora rolniczego.Do rozwiązywania pytań konkursowych przystąpiło 11 kół w wytypowanych zespołach reprezentacyjnych, liczących osobowo od 8-10 Pań. Testy rozwiązywano wspólnie w każdym, zespole pozostawiając ostateczną decyzje wyboru właściwej odpowiedzi na pytanie konkursowe, wybranej przewodniczącej. Podczas przerwy technicznej przewidzianej dla werdyktu jury konkursu i wyeliminowaniu ścisłych finalistów, odbyło się forum dyskusyjne nad rolą kół w społeczności wiejskiej. Koła gospodyń wiejskich bardzo silnie na przestrzeni ostatnich lat wpisały się na trawle w życie polskiej wsi. KGW bronią praw kobiet, reprezentują ich interesy, działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Działalność ich koncentruje się na pięciu aspektach: pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowegoi zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.

IMG 0692

Jednogłośną decyzją jury konkursu, przyznano wszystkim uczestniczącym kołom gospodyń wiejskich 11 równorzędnych nagród, które zorganizowaliśmy dzięki naszym sponsorom, za co przy tej okazji serdecznie im dziękujemy. Znalazło się też miejsce na prezentację dorobku kulturowego i kulinarnego kół gospodyń wiejskich. Stół obfitości zaopatrzony był we wszelkie smakołyki wytwarzane według domowych receptur kusił nas mężczyzn, aby od niego w ogóle nie odchodzić i być może tak by się też stało, ale nasze Panie są do „tańca i do różańca”, więc i my nie mogliśmy, być gorsi i odpuścić okazji do wspólnego pośpiewania czy potańczenia. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Pałacu Kultury Zagłębia „Swojaki” grający muzykę ludową, biesiadną, na co dzień zaprzyjaźniony z KGW.

IMG 0693

Zaproponowana, przez ŚODR w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztw Rolniczego w Będzinie, formuła konkursu składająca się z części konkursowej oraz forum dyskusyjnego i prezentacji dorobku artystycznego poszczególnych dąbrowskich kół stwarza wielkie pole, wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, czy też praktycznych rozwiązań w kultywowaniu lokalnej, a w naszym przypadku zagłębiowskiej kultury regionalnej. Stanowi to dla nas, współpracujących doradców powiatu będzińskiego z kołami gospodarstw wiejskich, najlepszy argument do organizowania podobnych imprez promocyjnych w najbliższej przyszłości.

IMG 0695

Nasze Koła Gospodyń Wiejskich od lat współpracują z ŚODR w Częstochowie, uczestniczą w przeglądzie zespołów KGW w ramach tradycyjnych „Dni Otwartych Drzwi” Oddziału w Mikołowie, biorą czynny udział w życiu miast powiatu będzińskiego, poprzez uczestnictwo w „Święcie Plonów - Dożynkach”, diecezjalnych, powiatowych, gmin i miast, świętach kościelnych, plenerowych imprezach podczas, których KGW prezentują swoje dziedzictwo kulturowe.

IMG 0694

W imieniu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Wszystkim Paniom przewodniczącym, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich i ichrodzinom, życzymy dużo zdrowia, zadowolenia z realizacji zamierzonych celów kulturowych, by Wasza benedyktyńska praca włożona w kultywowanie tradycji zagłębiowskich, była nie tylko źródłem satysfakcji osobistej , ale by trud i wysiłek włożony w pracę „ od podstaw” miał również przełożenie w naśladownictwie dla przyszłych pokoleń i młodzieży.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com