^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zagłębiowska Gala Pszczelarska

Uroczyste Podsumowanie

Prac w Gospodarce Pasiecznej w roku 2015

Gala1

W sobotę 12 grudnia 2015 r. w Dąbrowie Górniczej dzielnicy Łęknica, w budynku Domu Działkowca, odbyła się uroczysta gala dąbrowskich pszczelarzy podsumowująca prace w gospodarce pasiecznej w roku 2015. Pomysłodawcą i głównym organizatorem „uroczystej gali” było Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej.

3Uroczysta gala

Myślą przewodnią spotkania była popularyzacja polskiego miodu oraz podtrzymanie bogatych tradycji hodowli pszczół w zagłębiu dąbrowskim. Uroczyste spotkanie pszczelarzy było po raz kolejny okazją do praktycznej wymiany myśli, doświadczeń dotyczących w szerokim rozumieniu hodowli pszczół i gospodarki pasiecznej.

1Uroczysta Gala 12.12.14

Ustępujący ze względów zdrowotnych, wieloletni Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej Wiesław Stefanik, punktualnie o godzinie 1600, przywitał wszystkich zaproszonych gości, podziękował członkom Stowarzyszenia za wieloletnią i nienaganną współpracę, przedstawił nowo wybrany w miesiącu październiku zarząd i swojego następcę Prezesa Remigiusza Pogana.

Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, za pośrednictwem swojego przedstawiciela w liście gratulacyjnym skierowanym na ręce Prezesa, pogratulował Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej osiągnięć i sukcesów w gospodarce pasiecznej w roku 2015. Zaznaczył, że działalność Stowarzyszenia wspierana jest finansowo przez Urząd Miasta. Pieniądze przeznaczane są na zakup leków i preparatów pszczelich, krzewów i drzew miododajnych, które bezpłatnie są przekazywane pszczelarzom. Prezydent podkreślił, że Stowarzyszenie od lat bierze czynny udział w życiu miasta, poprzez uczestnictwo w „Święcie Plonów - Dożynkach”, Dniach Dąbrowy Górniczej i innych, plenerowych imprezach. Ponadto podkreślił wkład Stowarzyszenia w promocję polskiego miodu oraz działalność edukacyjną, ponieważ Stowarzyszenie dociera nie tylko do zainteresowanych konsumentów, przez sprzedaż bezpośrednią miodów, ale prowadzi również działalność dydaktyczną z najmłodszymi mieszkańcami Dąbrowy w przedszkolach i szkołach. Podczas festynów Stowarzyszenie uczy, jak zbudowany jest ul, jak przebiega w nim praca i hierarchia w rodzinach, jak należy zachowywać się w kontakcie z pszczołą, pokazuje nawyki pszczół oraz akcesoria pasieczne, a dzięki licznym degustacjom mieszkańcy Dąbrowy Górniczej podnoszą swoją wiedzę i świadomość konsumencką.

4Uroczysta gala

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia Małgorzata Majewska życzyła wszystkim pszczelarzom i ich rodzinom urodzajnych miodobrań, by benedyktyńska praca w pasiece była nie tylko źródłem satysfakcji osobistej, ale by trud i wysiłek włożony w pracę hodowlaną miał również przełożenie w zadowoleniu finansowym, by praca hodowlana zaowocowała rozwojem pasiek i powiększaniem rodzin pszczelich, realizacją zamierzonych celów, twórczych inicjatyw, wspaniałych osiągnięć w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

5Uroczysta gala

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, miał zaszczyt reprezentować autor niniejszego artykułu, który przekazał na ręce ustępującego Prezesa Wiesława Stefanika oraz nowo wybranego Prezesa Remigiusza Pogana okolicznościowe listy gratulacyjne od Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Grzegorza Boskiego następującej treści:

Z okazji uroczystości podsumowania prac w gospodarce pasiecznej w roku 2015 składam Panu Prezesowi Wiesławowi Stefanikowi serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Każda uroczystość, organizowana przez Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej: wystawa, pokaz, seminarium czy szkolenie była niezwykłym wydarzeniem, świętem - konsolidacją środowiska pszczelarzy mającym na celu wspólną wymianę merytorycznych poglądów, doświadczeń oraz podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć i problemów występujących w branży pszczelarskiej. Dziękuję za znaczący wkład, który wniósł Pan w rozwój pszczelarstwa w województwie śląskim, życzę: dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości w pracy pasiecznej. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Panu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości, chwil przeżytych w miłej rodzinnej atmosferze oraz wytrwałości w realizacji osobistych zamierzeń i wszelkiej pomyślności w każdym dniu Nowego Roku 2016.

Panu Remigiuszowi Poganowi, przejmującemu obowiązki Prezesa oraz wybranemu nowemu Zarządowi Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej, składam, gratulacje, wyrazy uznania, życzę sukcesów i wytrwałości w realizacji zamierzeń statutowych oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wszystkim aktywnym członkom Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej, dziękuję za Wasz znaczący wkład w rozwój pszczelarstwa w regionie zagłębiowskim. Życzę dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości w pracy pasiecznej. Gratuluję stowarzyszeniu wspaniałych osiągnięć w działalności hodowlanej związanej z pszczołami, które stanowią niezbędny element w przyrodzie, warunkujący nie tylko plonowanie roślin, ale przynoszący człowiekowi wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi, które służą zdrowiu ludzkiemu. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości.

      Uwieńczeniem części oficjalnej spotkania był wspólny, okolicznościowy „opłatek wigilijny”. Podczas kuluarowych rozmów, w mniej zobowiązującej atmosferze, przy bardzo smacznym i tradycyjnym karpiu i zupie grzybowej, uczestnicy gali dzielili się praktycznymi uwagami oraz aktualnymi problemami pszczelarskimi. Podkreślano jednomyślnie celowość i konieczności organizowania częstszych, specjalistycznych i seminaryjnych spotkań w celu konsolidacji środowiska pszczelarzy oraz wspólnej wymiany merytorycznych poglądów i doświadczeń. Tegoroczna, uroczysta gala pszczelarska podsumowywująca rok 2015 została przez uczestników bardzo wysoko oceniona pod względem merytorycznym, dydaktycznym a przede wszystkim organizacyjnym. Osobiście gratuluję organizatorom i osobom zaangażowanym, które przyczyniły się do realizacji tego uroczystego spotkania. Dąbrowscy pszczelarze to prawdziwi pasjonaci, o miodach i pszczołach mogą opowiadać godzinami. Wiedzę mają sporą, a mimo to dodatkowo, cyklicznie dokształcają się na szkoleniach, seminariach, konferencjach również tych organizowanych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com