^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zmiany w przechowywaniu nawozów naturalnych

Unijna dyrektywa azotanowa, której przepisy zostały transponowane do prawa krajowego w postaci „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (tzw. program azotanowy)” mówi o obowiązku wybudowania instalacji do przechowywania nawozów naturalnych w terminie do dnia:

  1. 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt

gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub

hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000

stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

  1. 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt

gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

W ramach nowego Planu Strategicznego będzie można uzyskać dofinansowanie na wyposażenie gospodarstw w płyty, zbiorniki lub urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych, należy pamiętać że obowiązkowy termin wyposażenia gospodarstwa w te urządzenia jest coraz krótszy.

Źródło: Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu z dnia 5 czerwca 2018 r.

krowa

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com