^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Składania wniosków suszowych

susza2

Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód do 17 listopada 2023 r., które powstały w wyniku tegorocznej suszy.

Zgodnie z danymi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023) rolnicy mogą zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane suszą w roku 2023.

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ.

Aplikacja suszowa dostępna jest na stronie internetowej: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września 2023 r.

Złożenie wniosku wymaga posiadania własnego Profilu Zaufanego albo potwierdzenia danych za pomocą bankowości internetowej lub e-dowodu.

Każdy kto będzie ubiegał się o wypłatę odszkodowania musi złożyć wniosek przez w/w aplikację.

Po zgłoszeniu przez rolnika strat w aplikacji suszowej dane automatycznie weryfikowane są z danymi:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz z danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
- Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Rolnik będzie miał możliwość wielokrotnego uzupełniania wniosku w aplikacji w zależności od obejmowania suszą konkretnych upraw. Na podstawie danych w aplikacji wygenerowany zostanie protokół strat.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com