^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Uroczystości historyczne w Parzymiechach i Zimnowodzie - Wolność, szacunek, pamięć.

W dniu 08.09.2023 r. w miejscowościach Parzymiechy i Zimnowoda odbyły się uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych.

Obchody w Parzymiechach rozpoczęły się na Sali gimnastycznej ZSP w Parzymiechach. Wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców przywitała Pani Wójt Gminy Lipie – Bożena Wieloch. Opowiedziała o początkach wojny we wsi Parzymiechy oraz o głównym bohaterze ceremonii, czyli Płukowniku dyplomowanym Adamie Tadeuszu Nadachowskim, dowódcy 83 Pułku Strzelców Poleskich.

Adam Tadeusz Nadachowski urodził się 20 października 1894 roku w Stanisławowie jako syn Michała. Ukończył osiem klas szkoły średniej w Stanisławowie. Później studiował prawo na uniwersytecie we Lwowie. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej , później w Legionach Polskich. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, dowodził I batalionem 49 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. W 1922 r. powołano go do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie , w dniu 1 października 1924 r. po skończonym kursie otrzymał dyplom naukowego oficera Sztabu Generalnego i przydzielony do Wyższej Szkoły Wojennej w roli asystenta, później wykładowcy. 1 grudnia 1924 r. mianowano go majorem ze starszeństwem , 2 grudnia 1930 r. zaś został mianowany podpułkownikiem ze starszeństwem. 20 listopada 1932 r. przeniesiono go do 68 pułku piechoty we Wrześni na stanowisko zastępcy dowódcy pułku. Później objął stanowisko dowódcy 83 pułku Strzelców Poleskich w Kobryniu. Stopień płukownika ze starszeństwem otrzymał w dniu 19 marca 1938 r. i 36 lokatą w korpusie oficerów piechoty. Na czele tego pułku walczył w kampanii wrześniowej. W dniu 1 września skutecznie odpierał atak niemiecki w Parzymiechach , a następnie prowadził walki odwrotowe. Poległ 9 września 1939 w bitwie pod Przyłękiem.

W dalszej części obchodów, uczniowie ZSP w Parzymiechach, dokonali aktorskiej prezentacji wydarzeń z dnia 1 września 1939 r.

zdj.2

Uroczystość uświetniła również obecność wnuków Płukownika dyplomowanego Adama Tadeusza Nadachowskiego : Pana Profesora Adama Nadachowskiego oraz Pani Profesor Doroty Szwagierczak. W obchodach w Parzymiechach brał udział sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Szymon Giżyński.

zdj. 4

 

zdj.3

Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy zaproszeni goście i mieszkańcy udali się do wsi Zimnowoda na dalszą część uroczystości, którą również otworzyła Pani Wójt Bożena Wieloch.

W tej wsi 1 września miały miejsce tragiczne wydarzenia, żołnierze III Rzeszy postanowili zrównać Zimnowodę z ziemią. Ludność była przerażona , ale sparaliżowana przemocą nie stawiała oporu. Niemcy kroczyli od domu do domu , podpalając zabudowania i mordując mieszkańców. W ruch szły bagnety, kolby karabinów oraz wykonywano egzekucje bronią palną. Z rąk agresora ginęły całe rodziny. Na 128 zabudowań ocalały tylko trzy domy. O tragicznych losach swojej rodziny z pierwszego dnia wojny opowiedziała Pani Teresa Podruczna, mieszkanka Zimnowody. W intencji ofiar II wojny Światowej modlił się Proboszcz Parafii w Parzymiechach ks. Roman Szkop wraz uczestnikami uroczystości.

Na cześć tych tragicznych wydarzeń został odsłonięty obelisk z pamiątkową tablicą z napisem:             ” PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIMNOWODY OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Odsłonięcia symbolicznie dokonali oraz kwiaty złożyli : Wójt Gminy Lipie – Pani Bożena Wieloch, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Zimnowodzie Pani Teresa Podruczna, Sołtys Zimnowody Pan Stanisław Wieczorek, Radny Zimnowody Pan Dawid Pawelec oraz uczestniczki tamtych tragicznych wydarzeń.

Całość obu uroczystości uświetnił ciepły, radiowy głos lektora Pana Zdzisława Maklesa, zastępcy Redaktora Naczelnego ds. programów lokalnych Radia Katowice.

zdj 5 1

 

zdj 5 2

 

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com