^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

III Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej OSP w Żarkach

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na III Kon­cert No­wo­rocz­ny Or­kie­stry Dętej OSP w Żar­kach pod kie­row­nic­twem To­ma­sza Ra­do­sza, który odbędzie się w dniu 22 stycznia 2023 roku, o godzinie 18.00 w Kościele Parafialnym w Żarkach . W trak­cie koncertu za­śpie­wa Ewa Mucha, a wy­da­rze­nie po­pro­wa­dzi Arek Kluba.

Żródło: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach.

koncert noworoczny żarki

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com