^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Dopłaty do zbóż

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które zawiera pomoc w postaci dopłat do zbóż. Stawki pomocy wynoszą w przeliczeniu na 1 ha upraw:

  • 200 zł/t zbóż sprzedanych od 1.01 do 10.03
  • 300 zł/t zbóż sprzedanych od 11.03 do 31.05.

Wielkość tej pomocy wylicza się na podstawie wielkości plonów z GUS-u. I te wielkości tutaj są na podstawie wielkości plonów. Przy pszenicy 5,4 tony i przy pozostałych zbożach wymienionych, to 3,7 tony.

Termin naboru wniosków o pomoc do zbóż zostanie ogłoszony na stronach ARiMR zasady naboru będą podobne do roku poprzedniego.

Jeśli rolnik chce dostać pomoc, do wniosku musi dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty. Chodzi o faktury potwierdzające sprzedaż:

  • -pszenicy,
  • -żyta,
  • -jęczmienia,
  • -pszenżyta
  • -mieszanek zbożowych

Uprawnione do dopłaty, jeśli była to sprzedaż podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą. Kluczowy jest termin sprzedaży zboża w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r.

 

Szczegóły i więcej informacji  po kliknięciu w  czerwony napis „kliknij tutaj”

Źródło: Kliknij tutaj

 

05

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com