^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nabór na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”.

22

Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 3 marca do 3 kwietnia 2023 o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego” (na budowę płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę, gnojowicę, beczkowozy).

Zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie nowej formy pomocy, tj. standardowych stawek jednostkowych, w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie nowych:

  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub
  • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, (stawki obu powyższych podano we wniosku o dofinansowanie).

Natomiast pozostałe inwestycje (np. beczkowozy i silosy na kiszonki dla młodych rolników) będą refundowane, jak dotychczas.

Dofinansowanie wypłacane będzie standardowo w wysokości 50 proc., a w przypadku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik - 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo (w obecnym naborze podwyższono dofinansowanie).

Warto przejrzeć „Najczęściej zadawane pytania” dostępne dla poprzednich naborów (pamiętając o zmianach w obecnym naborze).

Informacje o naborze można znaleźć na stronie  https://www.gov.pl/web/arimr  

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com