^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zmiany w płatnościach bezpośrednich od 2023 – dobrowolne Ekoschematy

2023.02 Grafika ekoschematy 002

W ramach ubiegania się o płatności bezpośrednie od 2023 roku rolnicy będą mogli ubiegać się o dodatkowe płatności w ramach tzw. ekoschematów związane z:

 • obszarami z roślinami miododajnymi
 • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
 • biologiczną ochroną upraw
 • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych
 • dobrostanem zwierząt
 • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi

W ramach samego Ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi wspierane  będzie 8 praktyk:

 • Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt
 • Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem
 • Zróżnicowana struktura upraw
 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji
 • Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo
 • Uproszczone systemy uprawy
 • Wymieszanie słomy z glebą

Warto przed wypełnianiem wniosku o dopłaty zapoznać się z informacjami dotyczącymi ekoschematów, można podstawowe informacje znaleźć np. stronie ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/ekoschematy---nowe-platnosci-w-ramach-platnosci-bezposrednich-w-latach-2023-2027

Zapraszamy na szkolenia, które będą organizowane przez ŚODR w Częstochowie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com