^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej"

"Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej"

To jedno z cyklicznych szkoleń, które odbywa się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Szkolenie ma na celu odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, stanu europejskich krajobrazów, a także różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000, obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.przyroda 12310959

Bezpłatne szkolenie realizowane w formie stacjonarnej odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 roku o godzinie 9:00 (rejestracja od 8:45).

Miejsce szkolenia:

Kłomnice 42-270,
ul. Strażacka 18,

Województwo Śląskie,
Powiat częstochowski,
Gmina Kłomnice.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi w celu zapisywania się na szkolenie lub informacji o podobnych szkoleniach w danej gminie.

Ilość miejsc ograniczona. 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Borys Gruszewski tel. 515-275-899

Laura Słotwińska tel. 515-275-900

 

logo orb

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com