^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zeznanie podatkowe dla KGW - termin przesunięty do 30 czerwca 2022 r.

02

KGW wpisane do rejestru prowadzonego przez ARiMR nabywają osobowość prawną i mogą korzystać z różnych form dofinansowań, w tym z budżetu państwa. Wiąże się to z koniecznością złożenia do Urzędu Skarbowego zeznania podatkowego CIT-8 wraz z załącznikiem CIT-8/0. KGW są zatem zobligowane do ewidencjonowania przychodów oraz kosztów i mają możliwość wyboru formy jej prowadzenia poprzez: uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK) lub pełną księgowość.

KGW musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym również wówczas, kiedy dochód wynosi 0 (dochód został przeznaczony na realizacje celów statutowych koła).Jeżeli koło powstało w drugiej połowie roku kalendarzowego, ma również prawo połączyć ten rok z następnym, pełnym rokiem. Deklarację CIT-8 składa się wówczas za te dwa lata. W tym roku Koła Gospodyń Wiejskich mogą złożyć CIT-8 wraz z załącznikami za rok 2021 do 30 czerwca 2022 r. (termin został wydłużony).

W załączniku znajdują się informacje odnośnie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK).

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com