^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Adwent już blisko

W niedzielę, 29 listopada rozpocznie się Adwent, okres w Roku Liturgicznym, który przygotowuje wiernych kościoła chrześcijańskiego do Świąt Bożego Narodzenia.Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. W okresie adwentu kapłan zakłada do Mszy świętej ornat, czyli szatę w w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi. Adwent jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, ale żeby go godnie przeżyć każdy wierny musi poświęcić czas na modlitwę, post i jałmużnę. Adwent jest okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół katolicki zachęca do udziału w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Okres ten nie jest czasem pokuty w takim wymiarze jak Wielki Post, ale posiada swoisty charakter refleksyjny.W Kościołach ewangelickich odprawiane są nabożeństwa ad-wentowe. Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie msze, zwane roratami.Co to są roraty? Są to msze święte ku czci Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela zwiastujące-go, iż zostanie Matką Syna Bożego. Roraty są odprawiane o wschodzie Słońca. Charakterystycznym elementem Rorat jest zapalanie specjalnej świecy ozdobionej białą wstęgą. Świeca ta umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Współ-cześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży Roraty odprawia się często wieczorem. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na msze roratnie z zaświeconymi lampionami i zabierają wędrującą figurkę Matki Bożej z kościoła po roratach na jeden dzień do tej rodziny, której dziecko wyciągnie szczęśliwy los. Rodzina przyjmując figurę Matki Bożej zaprasza Maryję do swego domu. W ten sposób ponawia się scena sprzed 2000 lat, kiedy to Maryja udała się do domu Elżbiety i Zachariasza by przed przyjściem na świat św. Jana Chrzciciela usłużyć swojej krewnej Elżbiecie.

wieniec adwentowyAdwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego,można podzielić na dwa okresy:- od początku adwentu do 16 grudnia(czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjścieJezusa Chrystusa na końcu czasów)- od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).Wieniec adwentowy - jakie jest jego znaczenie?Wieniec, który jest przejawem ludowej domowej pobożności. Wykonany z gałązek iglastych z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę.Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość na przyj-ście Chrystusa. Wiąże się to ze słowami Chrystusa, który określał siebie mianem „światłości świata”.Pierwsza świeca: symbol przebaczenia przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Niego.Druga świeca- symbol wiary patriarchów Narodu Izraelskiego jako wdzięczność za dar Ziemi Obiecanej.Trzecia świeca- symbol radości króla Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem.Czwarta świeca- symbol nauczania proroków, głoszą-cych przyjście Mesjasza.W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece stanowią symbol bliskości „przyjścia” Jezusa. Światło świec w wieńcu oznacza nadzieję. Zieleń stanowi symbol trwającego życia. Natomiast kształt kręgu symbolizuje wieczność Boga, który nie ma początku ani końca, oraz wieczność życia Chrystusa.Wieniec adwentowy jest symbolem wyczekującego w miłości i radości Ludu Bożego. Stanowi także symbol zwycięstwa i godności królewskiej. Jest formą hołdu dla oczekiwanego Chrystusa jako zwycięzcy, króla i wybawiciela.Kultywujmy tradycje adwentowe i staropolskim zwyczajem podejmujmy różne  dobre postanowienia , które wyrażają wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany życia oraz zróbmy lampiony adwentowe z dziećmi czy wnukami ,które będą rozświetlać drogę na przyjście Pana a także wykonajmy własnoręcznie wieńce adwentowe ,w których zapalane świece będąprzesłaniem, by nigdy nie zabrakło nam nadziei .

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com