^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Statuetka Zielonego Feniksa dla Wójta Gminy Olsztyn

FENIKS

Wójt Gminy Olsztyn,Tomasz Kucharski został tegorocznym laureatem statuetki „Zielony Feniks”, za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki. To najstarsza w Polsce, wyjątkowa nagroda w obszarze efektywności energetycznej. Statuetki „Zielonego Feniksa” przyznawane są od 2009 r. Uroczyste wręczenie odbywa się podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, który w tym roku został odwołany ze względu na pandemię. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Komisja Europejska, Marszałek Województwa Opolskiego oraz Politechnika Opolska.
Gmina Olsztyn od lat realizuje zadania na rzecz efektywności energetycznej, oto kilka przykładów:
• Dotacje dla mieszkańców na modernizację źródła ogrzewania, polegającej na likwidacji pieca na paliwo stałe.
• Pozyskanie dofinansowania w ramach RPO Województwa Śląskiego na montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych: w Olsztynie, Biskupicach, Kusiętach, Turowie, Zrębicach, przedszkola w Olsztynie, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budynku Urzędu Gminy.
• Od 2007 r. kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: szkół, przedszkola, remiz strażackich, ośrodka kultury, urzędu gminy.
• Realizacja międzynarodowej kampanii promującej tereny inwestycyjne, na terenie których gmina posiada projekt odwiertu geotermalnego.
• Modernizacja oświetlenia ulicznego i budowa nowych energooszczędnych punktów oświetlenia – trwają przygotowania do wymiany wszystkich opraw na terenie gminy.

Gratulujemy!

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com