^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rolnicy!!! Czas na wysyłanie rejestru wypasu krów 16 - 31.10.2020 r.

03

Rolnicy którzy wnioskują o dodatkową płatność z tytułu wypasu krów mlecznych (wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych), są zobowiązani dostarczyć do BP ARiMR rejestr wypasu swoich krów mlecznych w terminie od dnia 16 do 31 października 2020 roku.

Można to zrobić załączając plik Excel (z wypełnionym rejestrem wypasu) do eWniosku o dopłaty bezpośrednie i wysłać zmianę.

Można również zrobić skan wersji papierowej rejestru wypasu, dołączyć do wniosku i wysłać zmianę do eWniosku.

Również istnieje możliwość złożenia wersji papierowej w Biurze powiatowym ARiMR (wrzucając do wrzutni), lub wysyłając pocztą.

Z informacji uzyskanych w ARiMR wynika, że bardziej zalecane jest dostarczenie rejestru wypasu w wersji papierowej do BP ARiMR.

02

Rolnicy którzy ubiegają się o płatność dobrostanową w ramach wariantu 2.3 Dobrostan krów mięsnych składają w tym samym terminie (16- 31.10.2020 r.) Oświadczenie o zapewnieniu wypasu (druk na stronach ARiMR).

szczegóły można znaleźć na stronie:  https://www.arimr.gov.pl

w Biurach Powiatowych ARiMR

oraz u doradców Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com