^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

11 Marca Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Sołtyskom skaładamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych sukcesów w działalności sołeckiej.
Dziękujemy za trud, i zaangażowanie, które wkładacie Państwo w pracę na rzecz mieszkańców sołectw. Niech codzienna praca służy kolejnym pokoleniom i będzie przykładem naśladowania.
Dziękujemy za wieloletnią współpracę z ŚODR w Częstochowie - Dyrekcja i Pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

                                                             sołtys

11 marca - ten Dzień to dobra okazja do powiedzenia o roli sołtysów na polskiej wsi. Ich praca jest bardzo ważna, dlatego powinna być szczególnie doceniana. Każdy sołtys jest zobowiązany do godnego reprezentowania mieszkańców, dbania o ich interesy, wsłuchiwania się w problemy oraz dążenia do rozwoju lokalnych społeczności.Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Zostaje wybrany przez zebranie wiejskie. Jego działalność wspiera rada sołecka. Korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa ustalone są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

dziensoltysa

Najważniejsze kompetencje sołtysa to:

  •     reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
  •     zwoływanie zebrań wiejskich, 
  •     realizowanie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, 
  •     dokonywanie poboru podatków rolnego i leśnego,
  •     uczestnictwo w sesjach rady gminy oraz w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
  •     branie udziału w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Arkadiusz Ptak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w artykule "Kapitał społeczny sołtysów" ("Wieś i Rolnictwo", Nr 2 z 2017) pisze o współczesnych polskich sołtysach, którzy, jak się okazuje, są bardzo aktywni społecznie.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 70% z nich należy do organizacji społecznych działających na polskiej wsi. Są to najczęściej OSP, KGW, LGD, rady parafialne oraz rady rodziców działające w szkołach i przedszkolach. Sołtysi aktywni są również w partiach politycznych do których należy ok. 15%. Warto dodać, że współcześnie coraz więcej kobiet piastuje urząd sołtysa.

Okazuje się, że czynnikiem determinującym zaangażowanie społeczne sołtysów jest przede wszystkim aktywność społeczna rodziców, natomiast w przypadku partii politycznych - płeć, wiek oraz aktywność zawodowa. To wszystko sprzyja osiąganiu przez sołtysów dobrego wyniku wyborczego w wyborach do rady gminy. Ponad 70% sołtysów biorąc udział w rywalizacji wyborczej do rady gminy, osiąga wyborczy sukces i wybierana jest na radnego.Sołtysi  to ludzie z pasją trzeba im tylko pomóc.

Mówi się często ,że dobry sołtys, dobrem ogólnym  - to nie puste przysłowie sprzed lat,ale prawda !

I tak powstały śmieszne dowcipy o sołtysach a najwięcej w Wąchocku,poznajmy je:

Dlaczego w wąchocku budują okrągłe domy?
- Sołtysowi grozili, że mu nawalą za rogiem!


- Jak się wybiera sołtysa w Wąchocku?
- Puszcza się beczkę z najwyższej okolicznej górki i w czyją chałupę trafi ten zostaje
sołtysem.

- Jak wybredny jest kot sołtysa w Wąchocku?
- Jak mu dać kawę z mlekiem, to mleko wypije a kawę zostawi.

- Dlaczego w Wąchocku krowy na pastwiskach chodza w kaskach?
- Bo codziennie rano sołtys odwozi je na pastwisko na swoim motorze.

Dlaczego w Wąchocku sołtys ogłosił mobilizację???
- Bo jak szedł do karczmy, to znalazł chińskie pióro.

- Dlaczego w Wąchocku nowy sołtys (po wyborach) zarzadził budowę szkoły w ziemiankach?
- Bo ostatnio tak się ich poziom obniżył
- A po co te ziemianki będa otoczone drutem kolczastym?
- Żeby się ciemnota nie wciskała.

- Dlaczego nikt w Wąchocku już nie oglada telewizji?
- Bo sołtys sobie założył żaluzje...

- Dlaczego córka sołtysa ma zęby jak perły?
- Bo nie dość, że rzadkie, to większość podróby.

Wszystkiego Najlepszego Szanowne Panie Sołtyski i Szanowni Panowie Sołtysi!