^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Z okazji Dnia Sołtysa

tablica sołtys

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom skaładamy  najserdeczniejsze życzenia zdrowia,wszelkiej pomyślności oraz samych sukcesów w działalności sołeckiej.
Dziękujemy za trud,wysiłek i zaangażowanie, które wkładacie Państwo w pracę na rzecz mieszkańców sołectw.
Dziękujemy za wieloletnią współpracę z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego - Dyrekcja i Pracownicy Śląskiego Ośrodka w Częstochowie.

1

11 marca - coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności.Sołtysi pojawili się już
w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Zgodnie z ustawą z 1983 r. sołtys był organem samorządowym wsi. Od 1990 roku sołtys – to organ wykonawczy w sołectwie, wybierany (w wyborach tajnych, bezpośrednich – spośród kandydatów) przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. Co roku święto sołtysów staje się bardziej popularne na wsiach. W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców organizowane są spotkanie (oficjalne i nieoficjalne), biesiady i konkursy. Wójtowie i burmistrzowie wystosowują uroczyste powinszowania – coraz częściej za pośrednictwem stron internetowych. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Co ciekawe, przemiany obyczajowe nie ominęły obszarów wiejskich – jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli praktycznie wyłącznie mężczyźni, dziś panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie. Pozostaje jednak problem tytułowania – słowo „sołtysowa” przez lata oznaczało żonę sołtysa.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com