^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie dotyczące wymagań w ramach Programu azotanowego dla rolników z gminy Mykanów

W dniu 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbyło się spotkanie dla rolników podczas którego zostały omówione wymagania jakie muszą spełnić gospodarstwa rolne w związku z Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani jakie wymagania muszą spełnić ich gospodarstwa w zależności od tego jaka jest prowadzona w nich produkcja (roślinna, zwierzęca) jak i na jakim areale gospodarują (gospodarstwa mniejsze – do 10 ha, średnie – powyżej 10 ha lub 10 DJP, duże- powyżej 100 ha lub 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP).
W II części spotkania Pani Aneta Szwej z Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie zwróciła uwagę rolników na sytuacje mogące prowadzić do wypadku podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. Podsumowaniem wykładu Pani Anety był konkurs sprawdzający wiedzę uczestników szkolenia odnośnie zasad BHP. Osoby posiadający najlepszą wiedzę w tym zakresie zostały nagrodzone.
W związku z koniecznością spełnienia szeregu wymagań przez gospodarstwa rolne wynikające z konieczności ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami w najbliższym czasie będą organizowane kolejne szkolenia przybliżające rolnikom tą tematykę. Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach.

 

szkolenie w Mykanowie II

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com