^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rolnicy zwiedzili Narodową Wystawę w Poznaniu

30 listopada rolnicy z powiatu częstochowskiego z gminy: Janów, Lelów, Kłomnice, Olsztyn uczestniczyli w seminarium wyjazdowym na Narodową Wystawę Rolniczą w Poznaniu.
Wystawa zlokalizowana była na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorem wystawy z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rolnicy podczas zwiedzania wystawy mieli doskonałą okazję podziwiać historie, tradycje i dziedzictwo kulturowe oraz zobaczyć nowoczesność polskiej wsi. Zwiedzający wystawę oglądali ekspozycje prezentujące historyczne i współczesne  maszyny rolnicze. W pawilonach swoje osiągnięcia prezentowali: gospodarstwa agroturystyczne ,instytuty badawcze, koła gospodyń wiejskich, szkoły rolnicze i urzędy marszałkowskie .W pawilonie 8A prezentowane były zwierzęta z polskiej hodowli ,w tym konie, kozy, owce, króliki, drób oraz bydło ras mięsnych i mlecznych takich jak holsztyńsko-fryzyjska czy czerwono – polska. Miłym zaskoczeniem dla częstochowskich rolników były na wystawie stoiska z województwa śląskiego współpracujące na co dzień ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie: Ogródek „ Dziadunia” Czesława Ślusarczyka z Wąsosza Dolnego, jałówki mięsne do 24 miesięcy rasy Galloway z Aleksandrii Moniki Kopicy i Jacka Klimzy z Łagiewnik Wielkich - rasa Blonde D’ Aquitaine.Podczas Narodowej Wystawy Rolniczej odbyła się konferencja naukowa „1918-2018 stulecie przemian polskiej wsi” oraz IV Kongres Polskiego Rolnictwa organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W czasie trwania Narodowej Wystawy Rolniczej uczestniczyliśmy w licznych warsztatach, degustacjach potraw, podziwialiśmy najnowocześniejsze techniki służące rolnictwu. Wyjazd zorganizowany został przy wsparciu finanasowym Śląskiego  Związku Gmin i Powiatów województwa śląskiego.

warsztaty

dachDSC03961

DSC03936

DSC03908DSC03960

gesicielęta1aDSC04046

tort

konieKGW

młocarniawarzywaszkoła rolniczakopiarka

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com