^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"BHP w rolnictwie" w powiecie częstochowskim

W listopadzie   br. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przy współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia O/Częstochowa zorganizował  w sołectwach - w powiecie częstochowskim szkolenia  informacyjno-instruktażowe dla  rolników i domowników. Celem szkoleń  z dziedziny BHP w rolnictwie  jest upowszechnienie wśród mieszkańców  wsi wiedzy o zagrożeniach, przyczynach wypadków oraz zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Na zakończenie każdego szkolenia  przeprowadzono konkursy nt. " Pracuj bezpiecznie w gospodarstwie rolnym”. W rywalizacji wzięli udział mieszkańcy obszarów wiejskich z gmin: Janów, Olsztyn i Mykanów.

Nagrodzono  osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w teście pisemnym.

bukowno1

testbukowno 5

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny  KRUS oraz AR i MR w Częstochowie.

gmina Mykanów
bukowno4

gmina Janów

bukowno6gmina Olsztynbukowno3

bukowna2

Wszyscy uczestnicy otrzymali broszury prewencyjne i kalendarze na 2018 rok.

broszury

Gratulujemy!!!

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com