^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Bioasekuracja w gospodarstwach produkujących trzodę chlewną - spotkanie informacyjne dla porducentów powiatu częstochowskiego

W dniu 12 lipca 2017 roku w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyło się spotkanie prowadzone przez przedstawicieli Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie – lekarza weterynarii Pana Henryka Świerata oraz Panią lekarz weterynarii Małgorzatę Lebiedzińską dotyczące zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. W spotkaniu tym uczestniczyli producenci trzody chlewnej z powiatu częstochowskiego jak i przedstawiciel urzędów gmin powiatu i miasta Częstochowy, pracownicy Biura Powiatowego ARiMR, pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Prowadzący przypomnieli uczestnikom spotkania, że afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Zwalczanie choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzone występowanie wirusa ASF polega na likwidacji zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, dodatkowo wiąże się dla producenta z koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji budynków. Występowanie wirusa potwierdzane jest w badaniach laboratoryjnych. Koszty związane z badaniami w kierunku wykrycia wirusa ASF z podejrzewanego o wystąpienie choroby gospodarstwa jak i koszty związane z likwidacją stada pokrywa Główny Lekarz Weterynarii. Producenci trzody chlewnej muszą pamiętać, że w przypadku wystąpienia wirusa ASF wprowadzane są ograniczenia związane z możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.
W dalszej części spotkania zostały szczegółowo omówione zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną (na stronie www.wetgiw.gov.pl można obejrzeć film przedstawiający zasady, do których muszą się stosować gospodarstwa utrzymując trzodę chlewną).

Na zakończenie spotkania prowadzący podkreślili, że wszyscy powinniśmy pamiętać, że źródłem wirusa są również dziki. Powinniśmy unikać stwarzania dogodnych warunków dla ich żerowania w pobliżu gospodarstw poprzez m.in. wyrzucanie resztek żywności na kompostownik, czy też dokarmianie dzików stanowiących atrakcję dla mieszkańców miast podczas leśnych wycieczek.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com