^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

BHP w rolnictwie szkolenia i konkursy w powiecie częstochowskim

W miesiącach listopadzie  i grudniu  br. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

w Częstochowie przy współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia O/Częstochowa 

zorganizował  w powiecie częstochowskim  w sołectwach w  : 

Garnku gmina Kłomnice,

Lgoczance- gmina Janów,

Mykanowie- gmina Mykanów,

Jaskrowie - gmina Mstów,

Starczy - gmina Starcza szkolenia  informacyjno-instruktażowe dla  rolników i domowników. 

Podczas spotkania przeprowadzono konkurs pn. "Rolniku – przestrzegaj zasad BHP”

zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówkę Terenową

w Częstochowie . W rywalizacji wzięli udział mieszkańcy obszarów wiejskich.
Celem szkolenia  i konkursu  jest upowszechnienie wśród mieszkańców  wsi wiedzy

o zagrożeniach, przyczynach wypadków oraz zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Nagrodzono  osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w teście pisemnym.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali broszury prewencyjne, kalendarze na 2017 rok dla rolników oraz kamizelki lub  elementy odblaskowe.

Serdecznie gratulujemy!!!

33

 

7

 

2

 

6

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com