^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie podstawowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin

opr

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

 

ZAPRASZA

 

 na szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu montowanego w kolejnictwie.

Szkolenie kończy się egzaminem testowym i wydaniem zaświadczenia.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

 

Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

- wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych

- charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

- integrowana ochrona roślin

technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

- zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

- bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

 

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 27 - 28 czerwca br. o godzinie 10.00  w Urzędzie Gminy Irządze.

 

Koszt szkolenia podstawowego 120 zł/osobę.

 

 

Kontakt

 

Marzanna Tworowska, tel.: 515 275 871

(034) 377 01 12

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com